Ý NGHĨA TÊN HẢI ANH

*

Bạn đang xem: Ý nghĩa tên hải anh

Bộ 85 水 thủy <7, 10> 海海 hảihǎi(Danh) Bể, biển. ◎Như: Nam Hải 南海, Địa Trung Hải 地中海.(Danh) Nước biển. ◇Hán Thư 漢書: Chử hải vi diêm 煮海為鹽 (Thác truyện 錯傳) Nấu nước biển làm muối.(Danh) Hồ lớn vào đất liền. ◎Như: Thanh Hải 青海, Trung Nam Hải 中南海.(Danh) Nơi tụ tập rất nhiều người, vật. ◎Như: nhân hải 人海 biển người, hoa hải 花海 rừng hoa.(Danh) Lĩnh vực rộng lớn. ◎Như: khổ hải vô biên 苦海無邊 bể khổ không cùng, học hải vô nnhì 學海無涯 bể học không bờ bến.(Danh) Đất xa xôi, hoang viễn. ◇Chu Lễ 周禮: Tứ hải san xuyên 四海山川 (Hạ quan 夏官, Giáo nhân 校人) Khắp bốn phương sông núi.(Danh) Chén, bát lớn. ◎Như: trà hải 茶海 chén trà to, tửu hải 酒海 chén rượu to lớn.(Danh) Họ Hải.(Tính) Rất lớn, lớn. ◎Như: hải lượng 海量 vô số, rất nhiều.(Tính) Phóng túng, buông tuồng. ◎Như: hải mạ 海罵 chửi bới bừa bãi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Bãi, bãi! Khả dĩ bất tất kiến, tha bỉ bất đắc phụ thân môn gia đích hài tử môn, hồ đả hải suất đích quán liễu 罷, 罷! 可以不必見, 他比不得咱們家的孩子們, 胡打海摔的慣了 (Đệ thất hồi) Thôi, thôi! Bất tất phải gặp, cậu ta không thể so sánh với bọn trẻ nhà mình, bừa bãi phóng túng quen rồi.(Phó) Dữ dội, nghiêm trọng. ◎Như: tha nghiêm trọng đãi công, sở dĩ bị lão bản hải quát liễu nhất đốn 他嚴重怠工, 所以被老闆海刮了一頓 nó làm việc quá sức lười biếng, bị ông chủ mắng cho một trận nên thân.1. <上海> thượng hải 2. <公海> công hải 3. <南海> nam hải 4. <海關> thương chính 5. <英吉利海峽> anh cát lợi hải hạp 6. <誓海盟山> thệ hải minc tô 7. <人海> nhân hải 8. <佛海> phật hải 9. <大海> đại hải 10. <地中海> địa trung hải 11. <眼空四海> nhãn ko tứ đọng hải 12. <海嘯> hải năng khiếu
海 bao gồm 10 đường nét, cỗ thuỷ: nước(85)嗨 gồm 13 nét, cỗ khẩu: dòng miệng(30)澥 gồm 16 nét, cỗ thuỷ: nước(85)獬 bao gồm 16 nét, bộ khuyển: con chó(94)醢 gồm 17 nét, cỗ dậu: một trong các 12 địa chi(164)

Xem thêm: Để Miễn Nhiễm Đòn Phá Thiên Của Jinsoyun Thực Hiện Đòn Phá Thiên Lúc Nào?

Bộ 85 水 thủy <5, 8> 泱泱 ương, anhyāng, yǎng(Tính) Ngùn ngụt, khí mây ùn lên.(Tính) Sâu thẳm, mông mênh. ◎Như: ương ương 泱泱: (1) Sâu, rộng (nước). (2) To, lớn. § Thường dùng nói về âm tkhô hanh. (3) Khí mây ùn ùn.Một âm là anh. § Thông anh 英.
泱 tất cả 8 đường nét, cỗ thuỷ: nước(85)英 có 9 đường nét, cỗ thảo: cỏ(140)婴 tất cả 11 nét, cỗ nữ: phái đẹp, con gái, đàn bà(38)瑛 tất cả 13 đường nét, cỗ ngọc: vàng, ngọc(96)嘤 có 14 đường nét, bộ khẩu: loại miệng(30)撄 bao gồm 14 nét, bộ thủ: tay(64)缨 tất cả 14 đường nét, cỗ mịch: tua tơ nhỏ(120)罂 tất cả 14 đường nét, bộ phẫu: đồ sành(121)樱 tất cả 15 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)璎 tất cả 15 nét, bộ ngọc: xoàn, ngọc(96)甇 gồm 15 nét, bộ ngõa: ngói(98)甇 gồm 15 nét, bộ ngõa: ngói(98)瘿 gồm 16 nét, cỗ nạch: bệnh tật(104)鹦 gồm 16 đường nét, bộ điểu: con chim(196)霙 có 17 đường nét, bộ vũ: mưa(173)嬰 tất cả 17 nét, cỗ nữ: nữ giới, con gái, đàn bà(38)甖 tất cả 19 nét, cỗ ngõa: ngói(98)嚶 có 20 nét, bộ khẩu: chiếc miệng(30)攖 tất cả 20 đường nét, cỗ thủ: tay(64)罌 gồm đôi mươi đường nét, cỗ phẫu: đồ vật sành(121)櫻 bao gồm 21 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)瓔 gồm 21 nét, cỗ ngọc: đá quý, ngọc(96)癭 tất cả 22 nét, cỗ nạch: căn bệnh tật(104)纓 gồm 23 đường nét, bộ mịch: sợi tơ nhỏ(120)鸚 tất cả 28 nét, bộ điểu: con chim(196)