Wonderful Nghĩa Là Gì?

bộ ; chuyến ; chúc mừng ; cám ơn ; thuộc ; kỳ diệu ; diệu ; tốt ; hay lắm ; hay tuyê ; giỏi ; nhân từ ; tung hô ; hình tuyệt đối ; hạnh ; không còn sẩy ; hết sức tuyệt đối hoàn hảo ; hết xảy ; không còn ý ; kì diệu ; đề cập tuyệt vời nhất ; vi diệu này ; vi diệu ; kỳ dị ; là kỳ lạ ; lâng lâng ; lă ; lạ kỳ ; lạ lùng ; lạ ; long lanh ; lợi sợ ; món ; một ; mới tuyệt làm thế nào ; bắt đầu đẹp mắt ; nhưng lại ; độc nhất vô nhị ; nó vận động ; phi thường ; thừa tuyệt vời ; râ ́ t ; cụ thể ; rất hay ; vô cùng thú vị ; vô cùng xuất xắc sao ; cực kỳ hoàn hảo nhất ; khôn cùng tốt ; tốt nhất có thể ; vô cùng ; vô cùng đã ; cực kỳ được ; siêu đẹp nhất ; rồi ; sự pha trộn tuyệt vời ; sự tuyệt đối hoàn hảo ; sự hoàn hảo đó ; t phi thươ ; t sơn ́ t ; t ; thâ ̣ t tuyê ̣ t trộn ; thâ ̣ t tuyê ̣ t ; thì thật tuyệt đối hoàn hảo ; thú vui rộng ; thú vui ; trúc ; kỳ diệu ; thiệt hay ; thật sự tuyệt đối hoàn hảo ; thiệt tuyệt đối ; thật tuyệt đối hoàn hảo đấy ; thiệt tuyệt ; thật rất đẹp ; tuyê ̣ t qua ; tuyê ̣ t qua ́ ; tuyê ̣ t vơ ; tuyê ̣ t ; tuyện vời ; tuyệt diệu của ; giỏi diệu ; tuyệt hơn ; tuyệt hảo ; giỏi lắm ; giỏi vượt ; hay thật ; tốt với ; tuyệt đối này ; hoàn hảo vượt ; tuyệt vời và hoàn hảo nhất ; tuyệt đối hoàn hảo đấy ; giỏi ; tuyệt đấy rò rỉ ; giỏi đấy ; tuyệt đẹp ; sơn ́ t ; tả thì tốt lắm ; xuất sắc lắm ; tốt vượt ; giỏi ; tốt đấy ; xuất sắc đẹp mắt ; uy ; hoan lạc ; vui ; vĩ ; vượt ; vậy new xuất xắc làm sao ; vỗ ; vời nhưng mà ; vời độc nhất ; vời ; vời ạ ; wow ; đáng yêu ; điều hoàn hảo ; điệu ; được rồi ; rất đẹp cả ; đẹp nhất thừa ; đẹp thật ; đẹp ; ́ t ; ̣ t phi thươ ; ̣ t tuyê ̣ t ; ̣ t ;
báu ; bộ ; chuyến ; chúc mừng ; cám ơn ; thuộc ; kỳ diệu ; diệu ; xuất sắc ; giỏi lắm ; xuất xắc tuyê ; tuyệt ; thánh thiện ; tung hô ; hình tuyệt đối ; hạnh ; hết sẩy ; hết sức hoàn hảo nhất ; hết xảy ; hết ý ; kì diệu ; đề cập hoàn hảo ; kỳ lạ này ; kỳ lạ ; kỳ quái ; là vi diệu ; lâng lâng ; lă ; lạ kỳ ; lạ thường ; kỳ lạ ; lộng lẫy ; lợi sợ ; muồn ; món ; một ; new xuất xắc làm sao ; bắt đầu đẹp nhất ; ngon ; nhưng lại ; nó chuyển động ; khác người ; thừa hoàn hảo và tuyệt vời nhất ; râ ́ t ; rõ ràng ; rất hay ; hết sức thú vui ; rất giỏi sao ; rất hoàn hảo ; khôn cùng xuất xắc ; cực tốt ; siêu ; rất sẽ ; khôn xiết được ; siêu đẹp mắt ; rồi ; sự trộn lẫn tuyệt vời và hoàn hảo nhất ; sự hoàn hảo và tuyệt vời nhất ; sự hoàn hảo và tuyệt vời nhất kia ; t ky ̀ diê ̣ ; t phi thươ ; t tô ́ t ; t ; thì thật tuyệt vời ; thú vị rộng ; thú vị ; thú ; ảo diệu ; thiệt sự tuyệt vời ; thật tuyệt vời ; thật hoàn hảo và tuyệt vời nhất đấy ; thật hay ; thật đẹp nhất ; tuyê ̣ t qua ; tuyê ̣ t qua ́ ; tuyê ̣ t vơ ; tuyê ̣ t ; tuyện vời ; giỏi diệu của ; giỏi diệu ; tốt hơn ; tuyệt hảo ; hay lắm ; giỏi thừa ; tốt thật ; tốt với ; tuyệt đối này ; tuyệt đối quá ; tuyệt vời ; tuyệt vời đấy ; hay ; giỏi đấy rò rỉ ; giỏi đấy ; xuất xắc đẹp nhất ; sơn ́ t ; tả thì xuất xắc lắm ; giỏi lắm ; xuất sắc quá ; giỏi ; tốt đấy ; uy ; vui ; vâ ̣ ; vĩ ; quá ; vậy bắt đầu tốt làm sao ; vỗ ; vời cơ mà ; vời độc nhất vô nhị ; vời ; vời ạ ; wow ; dễ thương ; điều tuyệt vời và hoàn hảo nhất ; điệu ; được rồi ; đẹp cả ; đẹp mắt vượt ; rất đẹp thiệt ; rất đẹp ; đời ; ́ t ; ̣ t phi thươ ; ̣ t tuyê ̣ t ; ̣ t ;
wonderful; fantastic; grand; howling; marvellous; marvelous; rattling; terrific; tremendous; wondrous