HỌC CÁCH PHỐI CÁC MẢNH VỆ HỒN ĐỊA NGỤC BNS, CHỈ SỐ 4 LOẠI VỆ HỒN TỐT NHẤT HIỆN

Đây là Vệ hồn PvPhường Huyền thoại của phiên bạn dạng Tháp Vô Tận gồm cấp độ cùng tác dụng cao hơn Vệ hồn Cuồng Phong.

Bạn đang xem: Học cách phối các mảnh vệ hồn địa ngục bns, chỉ số 4 loại vệ hồn tốt nhất hiện

Mỗi hệ phái có một bộ Vệ hồn Huyền Thoại Cá voi riêng rẽ, tất cả cảm giác khác biệt.

*


Chỉ số

MảnhChỉ sốKết vừa lòng về tối đa
1Sinh lực 4522 ~ 6460 2 mẫu ngẫu nhiên: ⦁ 238 ~ 340 Phòng thủ ⦁ 238 ~ 340 Né rời ⦁ 238 ~ 340 Đỡ đòn ⦁ 238 ~ 340 Phòng thủ Chí mạng340
2Sinh lực 4732 ~ 6760 2 cái ngẫu nhiên: ⦁ 249 ~ 356 Chí mạng ⦁ 249 ~ 356 Chính xác ⦁ 2490 ~ 3560 Sinch lực ⦁ 249 ~ 356 Phòng thủ356
3Sinc lực 4949 ~ 7070 2 mẫu ngẫu nhiên: ⦁ 260 ~ 372 Chí mạng ⦁ 260 ~ 372 Chính xác ⦁ 260 ~ 372 Phòng thủ ⦁ 260 ~ 372 Phòng thủ Chí mạng372
4Sinh lực 5166 ~ 7380 2 mẫu ngẫu nhiên: ⦁ 272 ~ 388 Chí mạng ⦁ 272 ~ 388 Chính xác ⦁ 27đôi mươi ~ 3880 Sinc lực ⦁ 272 ~ 388 Né tránh388
5Sinch lực 5593 ~ 7990 2 dòng ngẫu nhiên: ⦁ 294 ~ 4trăng tròn Chí mạng ⦁ 294 ~ 4trăng tròn Chính xác ⦁ 2940 ~ 4200 Sinh lực ⦁ 294 ~ 4đôi mươi Phòng thủ Chí mạng420
6Sinh lực 5810 ~ 8300 2 dòng ngẫu nhiên: ⦁ 306 ~ 437 Chí mạng ⦁ 306 ~ 437 Chính xác ⦁ 3060 ~ 4370 Sinc lực ⦁ 306 ~ 437 Phòng thủ Chí mạng437
7Sinch lực 6027 ~ 8610 2 dòng ngẫu nhiên: ⦁ 317 ~ 453 Chính xác ⦁ 3170 ~ 4530 Sinch lực ⦁ 317 ~ 453 Phòng thủ ⦁ 317 ~ 453 Phòng thủ Chí mạng453
8Sinc lực 6237 ~ 8910 2 cái ngẫu nhiên: ⦁ 328 ~ 469 Chính xác ⦁ 3280 ~ 4690 Sinh lực ⦁ 328 ~ 469 Phòng thủ ⦁ 328 ~ 469 Phòng thủ Chí mạng469

Hiệu ứng hệ phái

Các Hệ phái sẽ tiến hành cùng hiệu ứng riêng biệt Lúc thu thập được tích lũy được đủ cỗ Vệ hồn Cá voi trắng:

Kiếm Sư

*

Dũng khí Gunma

Số mảnhHiệu ứng
3Phi Ưng Kiếm Thời gian hồi sút 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinc lực
8Thăng Hoa Sát thương thơm tăng 75%

Có kỹ năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi white Cấp 10 Lúc bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp sau giảm một cấp cho.

Trong cảm giác Cá voi trắng tăng 5000 Phòng thủ cùng 700 Giảm gần kề thương thơm.

Thời gian hiệu lực thực thi hiện hành 5 giây, hồi lại nếu như không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi white hồi lại mất 35 giây khi sử dụng hết 10 Cấp.

Võ Sư

*

Danh dự của Taywong

Số mảnhHiệu ứng
3Ảo Ảnh Cước Thời gian hồi sút 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Lưu Tinch Cước Sát thương thơm tăng 130%

Có kỹ năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi white Cấp 10 Khi bị tiến công.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp sau sút một cấp cho.

Trong cảm giác Cá voi trắng tăng 5000 Phòng thủ cùng 700 Giảm cạnh bên tmùi hương.

Thời gian hiệu lực 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi White hồi lại mất 35 giây khi dùng không còn 10 Cấp.

Pháp Sư

*

Phước lành của Onmyung

Số mảnh
3Băng Giáp Thời gian hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinc lực
8Trói Hồn Thời gian hồi giảm 15%

Có tài năng kích hoạt cảm giác Cá voi White Cấp 10 Khi bị tiến công.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo sau giảm một cấp cho.

Trong cảm giác Cá voi trắng tăng 5000 Phòng thủ và 700 Giảm gần kề tmùi hương.

Thời gian hiệu lực thực thi hiện hành 5 giây, hồi lại nếu như không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi Trắng hồi lại mất 35 giây khi dùng không còn 10 Cấp.

Cuồng Long

*

Vệ hồn Jinwong

Số mảnhHiệu ứng
3Khiên Đá Thời gian hồi sút 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinc lực
8Đóng Cọc Sát thương tăng 70%

Có năng lực kích hoạt hiệu ứng Cá voi White Cấp 10 Khi bị tiến công.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo sút một cấp.

Trong cảm giác Cá voi trắng tăng 5000 Phòng thủ và 700 Giảm giáp tmùi hương.

Thời gian hiệu lực thực thi hiện hành 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi White hồi lại mất 35 giây khi sử dụng hết 10 Cấp.

Sát Thủ

*

Myo Khéo léo

Số mảnhHiệu ứng
3Thế Thân Thời gian hồi bớt 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinc lực
8Liên Hoàn Kích Sát tmùi hương tăng 165%

Có tài năng kích hoạt cảm giác Cá voi trắng Cấp 10 lúc bị tấn công.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo sau sút một cấp.

Trong cảm giác Cá voi white tăng 5000 Phòng thủ với 700 Giảm tiếp giáp tmùi hương.

Xem thêm: Nhan Code Thiên Thu Vtc Mới Nhất, Gift Code Thien Dia Chi Ton

Thời gian hiệu lực hiện hành 5 giây, hồi lại còn nếu như không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi White hồi lại mất 35 giây khi sử dụng không còn 10 Cấp.

Triệu Hồi Sư

*

Tài năng Madun

Số mảnhHiệu ứng
3Bồ Công Anh Thời gian hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinc lực
8Đè cổ Mạnh Thời gian hồi giảm 15%

Có năng lực kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng Cấp 10 khi bị tiến công.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp sau sút một cấp cho.

Trong hiệu ứng Cá voi Trắng tăng 5000 Phòng thủ cùng 700 Giảm gần kề tmùi hương.

Thời gian hiệu lực thực thi 5 giây, hồi lại còn nếu như không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi Trắng hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Kiếm Vũ

*

Danh dự Kiếm Vũ

Số mảnh
3Chỉm Thiên Không Thời gian hồi sút 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Thăng Hoa Sát tmùi hương tăng 75%

Có kỹ năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi White Cấp 10 Khi bị tiến công.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo sau bớt một cung cấp.

Trong cảm giác Cá voi trắng tăng 5000 Phòng thủ và 700 Giảm tiếp giáp thương thơm.

Thời gian hiệu lực thực thi hiện hành 5 giây, hồi lại còn nếu không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi White hồi lại mất 35 giây khi sử dụng hết 10 Cấp.

Khí Công Sư

*

Ân huệ Khí Công Sư

Số mảnhHiệu ứng
3Nội Năng Bảo Hộ Thời gian hồi bớt 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinc lực
8Phong Nộ Sát thương tăng 30%

Có năng lực kích hoạt cảm giác Cá voi Trắng Cấp 10 lúc bị tiến công.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo giảm một cấp.

Trong cảm giác Cá voi trắng tăng 5000 Phòng thủ với 700 Giảm ngay cạnh thương thơm.

Thời gian hiệu lực thực thi 5 giây, hồi lại còn nếu như không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi white hồi lại mất 35 giây khi sử dụng hết 10 Cấp.

Thuật Sư

*

Mưu lược Thuật Sư

Số mảnh
3Pháo Đài Thời gian hồi sút 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinch lực
8Trói Hồn Thời gian hồi sút 15%

Có khả năng kích hoạt cảm giác Cá voi trắng Cấp 10 Khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp sau bớt một cấp.

Trong cảm giác Cá voi white tăng 5000 Phòng thủ cùng 700 Giảm gần kề tmùi hương.

Thời gian hiệu lực thực thi hiện hành 5 giây, hồi lại còn nếu như không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi white hồi lại mất 35 giây khi dùng không còn 10 Cấp.

Cách lấy

Người chơi đổi Đá Thăng Thiên bằng Thanh khô Long tại NPC Chiến ngôi trường.

*

Đá Thăng Thiên

Sau đó gửi thanh lịch mục Vệ hồn nhằm đổi bởi Đá Thăng Thiên.

Mhình họa 4, 5 Cần chiến hạ 10 trận tại Chiến trường Cá voi trắngMhình họa 6, 7, 8 Cần chiến hạ 100 trận trên Chiến ngôi trường Cá voi trắng

*