Trượng nghĩa

1. (Danh) Đơn vị chiều nhiều năm, mười thước ta là 1 trong những “trượng”. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nãi khải tứ, xuất thằng độc nhất đoàn, ước sổ thập trượng” 乃啟笥, 出繩一團, 約數十丈 (Thâu đào 偷桃) Bèn mnghỉ ngơi sọt, lôi ra một cuộn dây thừng, dài chừng mấy chục trượng.2. (Danh) (1) Tiếng tôn xưng bạn bầy ông bự tuổi. ◎Như: “lão trượng” 老丈 các cụ ông cụ bà, “trượng nhân” 丈人 ông già. (2) Tiếng tôn xưng người thân to tuổi. ◎Như: “cô trượng” 姑丈 bà cô, “di trượng” 姨丈 bà dì.3. (Động) Đo, đạc. ◎Như: “trượng địa trưng thuế” 丈地徵稅 đo đất thu thuế.

Bạn đang xem: Trượng nghĩa


① Trượng, mười thước ta là một trong những trượng.② Ðo, nhỏng tkhô hanh trượng 清丈 tức thị đo xong xuôi số ruộng khu đất làm sao rồi.③ Già cả, nhỏng lão trượng 老丈 trượng nhân 丈人 (bạn già cả). ba bà xã gọi là nhạc trượng 岳丈.
① Trượng (10 thước Trung Quốc): 有一丈高 Cao một trượng, cao 10 thước; 千丈之堤,以蟻螻之穴潰 Đê cao nđần độn trượng, chỉ vì chưng ổ loài kiến nhỏ dại nhưng mà vỡ lẽ (Hàn Phi tử); ② Đo, đạc: 丈地 Đo đất, đạc điền; 巡丈城 Đi qua lại xem xét để đo thành (Tả truyện); ③ Cụ (thời trước dùng làm tôn xưng bạn bọn ông mập tuổi): 老丈 Cụ già; 趙老丈 Cụ Triệu; 我丈時英特 Cụ của mình bấy giờ là 1 fan kiệt xuất (Đỗ Phủ); 遇丈人以杖荷蓧 Gặp một các cụ ông cụ bà vác mẫu cào cỏ bởi gậy (Luận ngữ); ④ Chồng: 姑丈 Chồng cô, dượng; 姐丈 Chồng chị, anh rể.
Đơn vị đo chiều nhiều năm thời xưa, bằng 10 thước ta. Truyện Nhị độ mai : » Bể sâu mấy trượng ttách cao mấy trùng « — Tiếng kính trọng, dùng làm Gọi bạn lớn hơn mình — Đo lường.

biểu trượng nhân 表丈人 • công trượng 公丈 • di trượng 姨丈 • phái mạnh 大丈夫 • lão trượng 老丈 • muội trượng 妹丈 • nhạc trượng 岳丈 • pmùi hương trượng 方丈 • trượng bát xà mâu 丈八蛇矛 • trượng lão 丈老 • trượng nhân 丈人 • trượng phu 丈夫 • 平地起 vạn trượng cao lâu bình địa khởi 萬丈高樓
• Cổ ý - 古意 (Lý Bạch)• Hồng Phất - 紅拂 (Tào Tuyết Cần)• Phụng khuyến mãi Xạ Hồng Lý tứ trượng - 奉贈射洪李四丈 (Đỗ Phủ)• Tặng Kiều Lâm - 贈喬琳 (Trương Vị)• Tiền khổ hàn hành kỳ 1 - 前苦寒行其一 (Đỗ Phủ)• Vạn Trượng đàm - 萬丈潭 (Đỗ Phủ)• Vân Cư tự cô đồng - 雲居寺孤桐 (Bạch Cư Dị)• Vịnh hoài kỳ 1 - 詠懷其一 (Đỗ Phủ)• Xích tiêu hành - 赤霄行 (Đỗ Phủ)• Xuân khuê - 春閨 (Tùng Thiện tại Vương)
1. (Danh) Binch khí. ◎Như: “khai trượng” 開仗 chiến tranh, “nghi trượng” 儀仗 thứ binh hộ vệ mang lại quan liêu ra phía bên ngoài. ◇Tân Đường Thỏng 新唐書: “Đại chiến, Vương Sư bất lợi, ủy trượng bôn” 大戰, 王師不利, 委仗奔 (Quách Tử Nghi truyện 郭子儀傳) Đánh béo, Vương Sư vô ích, quăng vũ khí thảm bại chạy.2. (Danh) Trận tiến công, cuộc chiến tranh, chiến sự. ◎Như: “chiến thắng trượng” 勝仗 chiến hạ trận, “bại trượng” 敗仗 thua kém trận.3. (Động) Nhờ cậy, dựa vào. ◎Như: “ỷ trượng” 倚仗 nhờ vả thế lực. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Nhất lộ hàn uy trượng tửu ôn” 一路寒威仗酒溫 (Quỷ Môn đạo trung 鬼門道中) Suốt con đường nóng bức, nhờ vào rượu được nóng.4. (Động) Cầm, cầm, phòng, giơ. ◎Như: “trượng kì” 仗旗 cầm cố cờ. ◇Tây du kí 西遊記: “Nhất cá cá chấp kích huyền tiên, trì đao trượng kiếm” 一個個執戟懸鞭, 持刀仗劍 (Đệ tđọng hồi) Người nào thì cũng dựng kích đeo roi, nuốm đao cụ tìm.
① Các thứ đồ vật binch khí. Hai bên pk Hotline là khai trượng 開仗. quan tiền quý phái ra bên ngoài có bộ đội vắt vật binc hộ vệ gọi là nghi trượng 儀仗.② Cậy, nhờ vả thế lực của người gọi là ỷ trượng 倚仗.

Xem thêm: Khai Trương Daikin Proshop Là Gì, Pro Shop Nghĩa Là Gì


① Binh khí (nói chung); ② Gisinh sống ra, ráng (binch khí): 仗劍 Gilàm việc kiếm; ③ Chiến tnhãi nhép, trận: 打仗 Đánh nhau, chiến tranh; 打勝仗 Thắng trận; 敗仗 Thua trận, bại trận; 這一仗打得很漂亮 Trận này tiến công hết sức hay; ④ Dựa vào, phụ thuộc, cậy: 要仗着大家的力量 Cần dựa vào sức của đông đảo người; 這全仗你了 Cái đó trọn vẹn dựa vào anh cả; 仗主人的勢 Cậy nạm của công ty.
Cái gậy để chống — Nhờ cậy. Ỷ lại vào — Chỉ phổ biến đồ dùng binc khí — Trận tấn công giữa quân nhóm phía 2 bên. Td: Đả trượng ( đánh trận ).

bại trượng 敗仗 • bại trượng 败仗 • bạo trượng 爆仗 • bộc trượng 爆仗 • đả trượng 打仗 • minch hoả chấp trượng 明火執仗 • nghi trượng 儀仗 • prúc khí trượng nghĩa 負氣仗義 • trượng nghĩa 仗義 • trượng nghĩa sơ tài 仗義疏財 • trượng rứa 仗勢 • ỷ trượng 倚仗
• Cung tự kỳ 3 - 宮詞其三 (Cố Huống)• Di Hoa Dương Liễu thiếu hụt lấp - 貽華陽柳少府 (Đỗ Phủ)• Giang hành thứ Hồng Châu kiểm chủ yếu vận - 江行次洪州檢正韻 (Nguyễn Phi Khanh)• Hoạ thượng thỏng trí sự Cung Trai Hồ Đắc Đệ tiên sinch lục thập tự thọ nguyên vận - 和尚書致事恭齋胡得第先生六十自壽原韻 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Khiển muộn trình Nghiêm công nhị thập vận - 遣悶奉呈嚴公二十韻 (Đỗ Phủ)• Lộc Đầu sơn - 鹿頭山 (Đỗ Phủ)• Phụng hoạ thánh chế tòng Bồng Lai hướng Hưng Khánh các, đạo trung lưu giữ xuân vũ trung xuân vọng chi tác ứng chế - 奉和聖制從蓬萊向興慶閣道中留春雨中春望之作應制 (Lý Đăng)• Quá Quỷ Môn quan tiền - 過鬼門關 (Nguyễn Đề)• Tống bình tây đô đốc Trang Định chúa thượng phụng chiếu chinc Chiêm Thành - 送平西都督莊定大王奉詔征占城 (Trần Nguyên ổn Đán)• Vãn xuất tả dịch - 晚出左掖 (Đỗ Phủ)

1. (Danh) Gậy phòng. ◎Như: “thủ trượng” 手杖 gậy chống. ◇Luận Ngữ 論語: “Thực kì trượng nhi vân” 植其杖而芸 (Vi tử 微子) Chống gậy xuống khu đất rồi cào cỏ.2. (Danh) Chỉ bình thường gậy, gộc, đồ dùng gì hình loài cây gậy. ◎Như: “cán miến trượng” 檊麵杖 trục lăn bột.3. (Danh) Hình phạt thời xưa, sử dụng côn, bổng, gậy tấn công người tội vạ. § Xem “hình” 刑.4. (Động) Cầm, duy trì. ◇Lễ Kí 禮記: “Lục thập trượng ư hương, thất thập trượng ư quốc” 六十杖於鄉, 七十杖於國 (Vương chế 王制) Sáu mươi chấp giữ lại câu hỏi xã, bảy mươi chấp duy trì câu hỏi nước.5. (Động) Tựa, phụ thuộc vào, trông cậy. ◇Hán Tlỗi 漢書: “Cận thần dĩ bất túc trượng hĩ” 近臣已不足杖矣 (Lí Tầm truyện 李尋傳) Cận thần cảm thấy không được trông cậy.6. (Động) Đánh khảo. ◇Đường ngữ lâm 唐語林: “Sảo bất như mong muốn, tắc trượng chi” 稍不如意, 則杖之 (Bổ di 補遺) Có chút ít gì không vừa lòng, ngay tức khắc tấn công đòn.
① Cái gậy chống.② Kẻ phòng gậy điện thoại tư vấn là trượng.③ Cái trượng dùng để tấn công bạn. Trong năm hình, trượng hình là một.④ Một âm là tcụ. Cầm, tựa.
① (Cây) gậy: 手杖 Gậy chống, cha toong; 扶杖 Chống gậy; ② Gậy gộc, đồ gia dụng như thể gậy: 拿刀動杖 Cầm dao vung gậy; 檊麵杖 Thanh khô mộc cán mì; ③ Trượng (một hình nắm dùng làm tấn công phạt kẻ có tội thời xưa); ④ (văn) Người phòng gậy.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ghost Máy Tính Bằng File .Tib Là Gì ? Phần Mềm & Cách Mở File


Cái gậy nhằm phòng. Td: Thiền hậu trượng ( gậy phòng ở trong nhà sư ) — Dựa vào. Nhờ cậy. Như chữ Trượng 仗 — Một hình pphân tử thời cổ, tiến công tù túng bằng gậy.

bại trượng 敗杖 • ban trượng 斑杖 • cưu trượng 鳩杖 • quyền trượng 权杖 • quyền trượng 權杖 • sách trượng 策杖 • tthánh thiện trượng 禪杖 • thủ trượng 手杖 • trụ trượng 拄杖 • trượng đả 杖打 • trượng hình 杖刑 • xỉ trượng 齒杖
• Bát nguyệt nhị thập bát nhật dạ toạ cảm hoài - 八月二十八日夜坐感懷 (Doãn Uẩn)• Bân nương Yết cổ - 邠娘羯鼓 (Trương Hỗ)• Đăng sơn - 登山 (Hồ Chí Minh)• Đề ẩn giả sngơi nghỉ cư hoạ vận - 題隱者所居和韻 (Phạm Tông Mại)• Đề Sái Châu Hồ Tiên cửa hàng - 題蔡州壺仙觀 (Tổ Vô Trạch)• Đối tửu - 對酒 (Trần Hiến Chương)• Hiểu vọng Bạch Đế thành Diêm sơn - 曉望白帝城鹽山 (Đỗ Phủ)• Tệ lư - 斃驢 (Lý Động)• Thu vãn đăng thành bắc môn - 秋晚登城北門 (Lục Du)• Vũ (Sơn vũ bất tác nê) - 雨(山雨不作泥) (Đỗ Phủ)

仧兏镸长𠇬𠑷𠑻𠑿𠔊𠤐𡕣𨱗𨱘

Không hiện chữ?


• Bát tkhô nóng Cam Châu - Thọ Dương thọ Bát Công tô tác - 八聲甘州-壽陽樓八公山作 (Diệp Mộng Đắc)• Biệt Lý Nghĩa - 別李義 (Đỗ Phủ)• Cầu Dinc hữu cảm - 梂營有感 (Ngô Thì Nhậm)• Hắc đàm long - 黑潭龍 (Bạch Cư Dị)• Kỳ thượng biệt Triệu Tiên Chu - 淇上別趙仙舟 (Vương Duy)• tặng ngay Vương Xán - 贈王粲 (Tào Thực)• Tmùi hương Ngô Trúc chi ca kỳ 14 - 蒼梧竹枝歌其十四 (Nguyễn Du)• Trường Môn oán kỳ 2 - 長門怨其二 (Lý Bạch)• Tường hữu trường đoản cú 2 - 墻有茨 2 (Khổng Tử)• Vân Nam trường đoản cú lạc thành - 雲南寺落成 (Trần Hữu Phùng)

Chuyên mục: HOT