Trang phục hỏa ngục bns

Hỏa ngục tù là phú bạn dạng anh hùng, là chỗ bao hàm lắp thêm cực hiếm sẽ mong chờ các võ hiệp đoạt được.

Một lò rèn kín cắt đôi ngọn gàng núi của Đảo Thiên Mệnh, là nơi đa số người tin tưởng rằng đàn Hắc Long tạo ra các Trụ Hắc Ám.


Vị trí

*

Bản đồ

*

Boss

Boss tinch anh 1

Dung nsay mê ăn uống thịt

Sinch lực: 9.744.000

Dung nsay đắm ăn uống thịt

boss khủng tinc anh 2

Dậm lửa

Sinch lực: 5.301.200

boss khủng 1 – Rocnar

Sinh lực: 50.122.000

Thời gian: 7 phút

*

Rocnar

quái dị 2 – Chúa tể Quỷ Acrimor

Sinch lực: 47.328.000

Thời gian: 10 phút

*

Chúa tể Quỷ Acrimor

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hằng ngày

*

 Nhiệm vụ linch động

*

Phần thưởng

*

Hướng dẫn

Hướng dẫn cụ thể biện pháp vượt Phú bản các bạn cũng có thể coi tại trên đây.

trùm cuối 1

monster 2


*
*

*
*
*


Chuyên mục: TIN GAME