Synchronized swimming là gì

Synchronized swimming is a hybrid of swimming, gymnastics, & dance, consisting of swimmers (either individuals, duets, trtiện ích ios, teams or combos) performing a synchronized routine of elaborate & dramatic moves in the water, accompanied by music.

Bạn đang xem: Synchronized swimming là gì


Synchronized swimming demands proficient water skills, và requires strength, endurance, flexibility, grace, artistry và precise timing, not to lớn mention exceptional breath control while upside down underwater. Developed in the early 1900 s in Canadomain authority, it is a sport performed almost exclusively by women, although there is some participation by men. In its early size it was some-times known as "water ballet".
It is a Summer Olympic Games sport. First demonstrated in 1952, it has been an official event since 1984. Olympic & World Championship competition is not currently open lớn men; but other international & national competitions allow male competitors: Both USA Synchro and Synchro Canadomain authority allow men to lớn compete with women.
Competitors show off their strength, flexibility, and aerobic endurance required lớn persize difficult routines. Swimmers persize two routines for the judges, one technical và one không tính tiền.
Synchronized Swimming is governed internationally by FINA (Federation Internationale de Natation Amateur).

Xem thêm: Service Host Diagnostic Policy Service Là Gì, Các Khắc Phục Máy Tính Không Kết Nối Mạng Được


A. is performed lớn music

B. is performed under water

C. synchronizes with elaborate movements

D.

Xem thêm: Tăng Hồi Phục Liên Tục Và Phòng Thủ Chí Mạng Là Thuộc Tính Của Loại Ngọc Nào?

is performed in groups


Bơi đồng đội là việc phối kết hợp của lượn lờ bơi lội, thể dục thể thao lao lý, cùng nhảy đầm, bao hàm lượn lờ bơi lội (hoặc cá nhân, tuy vậy ca, bộ bố, nhóm hoặc combo) thực hiện đụng tác đồng điệu của hành động phức tạp với đầy kịch tính nội địa, cố nhiên âm nhạc.Bơi phe cánh đòi hỏi tài năng nước thuần thục, với yên cầu sức khỏe, mức độ Chịu đựng đựng, sự linch hoạt, sự duyên dáng, nghệ thuật cùng thời gian đúng mực, không nói đến điều hành và kiểm soát tương đối thlàm việc đặc biệt trong những lúc xoay ngược dưới nước. Được trở nên tân tiến vào đầu những năm 1900 s ngơi nghỉ Canada, nó là 1 trong những môn thể dục thể thao màn trình diễn hầu như độc quyền của phụ nữ, tuy nhiên nhiều lúc có sự tsay mê gia của phái mạnh. Trong hình thức đầu của nón nhiều khi được Gọi là "tía lê trên nước ".Nó là 1 trong môn thể dục Olympic ngày hè. Đầu tiên minh chứng vào thời điểm năm 1952, nó đang là một sự khiếu nại chấp nhận từ năm 1984. Cuộc thi Olympic và giải vô địch trái đất không phải là hiện tại vẫn đang mnghỉ ngơi nhằm những người dân bọn ông; tuy nhiên các cuộc thi nước ngoài cùng nước nhà khác có thể chấp nhận được kẻ thù đối đầu và cạnh tranh nam: Cả Mỹ Synchro với Synchro Canada có thể chấp nhận được bạn bọn ông để đối đầu với phụ nữ.Vận cổ vũ đề xuất biểu thị sức khỏe của mình, tính linc hoạt, chất lượng độ bền và hiếu khí quan trọng nhằm triển khai những cồn tác nặng nề. Vận cổ vũ bơi lội tiến hành nhị màn màn trình diễn cho các thẩm phán, một kỹ thuật với một tự do thoải mái. Bơi thẩm mỹ được chứng nhận quốc tế vì FINA (Liên đoàn Internationale de thuật lượn lờ bơi lội nghiệp dư)


anh nghĩ in water không giống cùng với under water em nha. under là sống dưới nước hẳn luôn luôn, còn in thì một vài thành phần cơ thể vẫn có thể nghỉ ngơi phía trên mặt nước


Chuyên mục: HOT