Significantly Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Significantly là gì

*
*
*

significant
*

significant /sig"nifikənt/ tính từ đầy ý nghĩa sâu sắc, có đặc thù gợi ý quan trọng, trọng đại, xứng đáng crúc ý
đáng kểđầy ý nghĩaquan lại trọngLSB (least significant bit): đậy ít quan trọng nhấtLSD (least significant digit): chữ số ít quan trọng đặc biệt nhấtMSB (most significant bit): đậy đặc trưng nhấtleast significant bit: bịt ít quan trọng nhấtleast significant bit (LSB): bít ít quan trọng nhấtleast significant digit (LSD): chữ số không nhiều đặc biệt quan trọng nhấtmost significant bit (MSB): bít quan trọng đặc biệt nhấtmost significant digit (MSD): chữ số đặc biệt quan trọng nhấtsignificant condition: ĐK quan trọngLĩnh vực: toán thù & tingồm nghĩaLSB (least significant bit): bit gồm nghĩa về tối thiểuLSC (least significant character): ký từ bỏ gồm nghĩa buổi tối thiểuMSB (most significant bit): bịt có nghĩa nhấtMSB (most significant bit): bit tất cả nghĩa nhấtMSC (most significant character): ký kết từ tất cả nghĩa nhấtMSD (most significant digit): chữ số có nghĩa nhấtleast significant bit (LSB): bit tức là về tối thiểuleast significant character (LSC): cam kết trường đoản cú tất cả nghĩa về tối thiểuleast significant digit: chữ số tất cả nghĩa nhỏ nhắn nhấtleast significant digit (LSD): chữ số có nghĩa tối thiểumost significant bit (MSB): bít có nghĩa nhấtmost significant bit (MSB): bit tất cả nghĩa nhấtmost significant character: ký kết từ bỏ gồm nghĩa nhấtmost significant character (MSC): cam kết trường đoản cú bao gồm nghĩa nhấtmost significant digit: mặt hàng số có nghĩa phệ nhấtnon significant zero: số ko không có nghĩasignificant digit: chữ số có nghĩasignificant digit: mặt hàng số có nghĩasignificant digit arithmetic: số học chữ số có nghĩasignificant digits: chữ số có nghĩasignificant figures: chữ số tất cả nghĩaphần tất cả nghĩa (số)LSB (least significant bit)bit có giá trị nhỏ dại nhấtLSB (least significant bit)bit ở trong phần rất phảiLSD (least significant digit)chữ số mặt cần nhấtLSD (least significant digit)chữ số có giá trị nhỏ dại nhấtLSD (least significant digit)chữ số tại vị trí cực phảiMSB (most significant bit)đậy có mức giá trị cao nhấtMSB (most significant bit)bit sống rất tráiMSC (most significant character)ký kết từ sống rất tráiMSD (most significant digit)chữ số sống rất tráileast significantbên buộc phải nhấtleast significantbao gồm giáleast significantrẻ nhấtleast significant bitbit có giá trị thấpleast significant bitbit quý hiếm thấptầm quan tiền trọngsignificant amountsố tiền lớnsignificant changes in the employmentđổi khác đặc biệt vào giải pháp mướn fan làm

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): significance, insignificance, signification, signify, significant, insignificant, significantly, insignificantly


Xem thêm: " This Too Shall Pass Là Gì, Xăm Chữ Gì Vừa Đẹp Vừa Ý Nghĩa

*

*

*

significant

Từ điển Collocation

significant adj.

VERBS be, prove | become | remain | consider sth (as), deem sth, regard sth as, see sth as, think sth, view sth as The move was regarded as significant in nhật bản.

ADV. deeply, extremely, highly, particularly, very | fairly, quite | statistically These differences are not statistically significant.

PREP.. for This development proved highly significant for the whole town. | to rituals which are deeply significant to Christians

Từ điển WordNet


adj.

too closely correlated lớn be attributed to lớn chance và therefore indicating a systematic relation

the interaction effect is significant at the .01 level