SHORTNESS OF BREATH LÀ GÌ

Trước hết, ta rất có thể coi một khái niệm trên mạng về ‘shortness of breath’ được bộc lộ là ‘the feeling of not getting enough air when you are breathing’ như vậy ta dễ ợt đồng ý hiệ tượng tương tự sinh sống giờ Việt là ‘hụt hơi’ nhưng ‘hụt’ tại đây tức là thiếu’ cùng một quan niệm lắp thêm nhì nhận định rằng ‘shortness of breath’ là … air hunger (thiếu hụt ko khí), difficulty breathing (khó thở) buộc phải các bạn cóthể gật đầu đồng ý nhì vẻ ngoài bên trên.

Bạn đang xem: Shortness of breath là gì


SHORTNESS OF BREATH (PHỔ THÔNG) - DYSPNEA (CHUYÊN NGÀNH)

Ở chiều giờ đồng hồ Anh thì ‘shortness of breath’ trực thuộc trường đoản cú vựng diện tích lớn nhưng thuật ngữ chuyên ngành lại là ‘dyspnea’ nhưng tiền tố ‘dys’ là ‘difficult’/ ‘painful’ còn hậu tố ‘-pnea’ có nghĩa là ‘breathing’. Xin xem một ví dụ sau:

- When you have sầu shortness of breath, you can't catch your breath or get enough air in your lungs. Your doctor might Hotline it dyspnea.

lúc phân tích và lý giải nhì thuật ngữ bên trên, người ta giỏi nói hay viết ‘difficulty (in) breathing’ buộc phải chúng ta cũng có thể dùng thêm vẻ ngoài đồng nghĩa khác ‘difficulty breathing’.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Win 8.1 Từ File Iso, Đâu Là Cách Cài Win 8

Ở một khái niệm khác về ‘shortness of breath’ nhưng lại lại rất ‘vnạp năng lượng vẻ’ ‘feeling of being ‘hungry for air’ yêu cầu vào ngôi trường hòa hợp này còn có người dùng các từ bỏ Hán-Việt là ‘thận bất nạp khí’.

BREATHLESSNESS (PHỔ THÔNG) - DYSPNEA (CHUYÊN NGÀNH)

Một từ không giống ‘breathlessness’/ˈbreθləsnəs/ cũng đồng nghĩa với ‘shortness of breath’ được phát âm là ‘difficulty (in) breathing’ trong ví dụ:

- Asthma causes wheezing và breathlessness.

Trong sách học tập giờ Anh y khoa ‘English in Medicine’ được GS,BS Trần Pmùi hương Hạnh biên dịch với chú thích thấy các từ bỏ ‘shortness of breath’ được dịch là ‘hụt tương đối, cạnh tranh thở’.

THUẬT NGỮ Y HỌC CHỈ RỐI LOẠN VỀ THỞ/ HÔ HẤP

Eu.pn(o)ea /jupˈniə/: Normal breathing Thsống bình thườngA.pn(o)ea: /æpˈniə/: Temporary stopping of breathing Ngừng thởDys.pnea /dɪspˈniə/: Shortness of breath Khó thởOrtho.pnea /ɔrˈθɑpniə/: Difficult breathing except in a standing position Khó thnghỉ ngơi nằm

Oligo.pnea: Breathing that is shallower or slower, than normal. Thngơi nghỉ nôngPoly.pnea /ˌpɒlɪpˈniːə/: Rapid breathing Thsống nhanh

Hyper.pnea /ˌhaɪpərpˈniə/: Abnormally rapid or deep breathing Thnghỉ ngơi nkhô hanh, sâuHypo.pnea /haɪˈpɒpnɪə/: Abnormally shallow breathing Thở chậm, nông

Brady.pnea /ˌbreɪdi:pˈnɪə/: Abnormally slow breathing. Thsinh hoạt chậmTachy.pnea /ˌtækɪpˈnɪə/: Abnormally rapid breathing Thnghỉ ngơi nhanh