RỪNG ĐẠI THỤ BNS

Thành phố cũ của Tộc Đại Thú, cho dù bị Hắc Khí đột nhập mà lại Tộc Đại Thụ vẫn vắt chấp đảm bảo an toàn Đá Tạo Hóa.


Vị trí

*

Vị trí

Bản đồ

*

*

Bản đồ

Boss

boss khủng 1

Sinch lực: 72,900,000 (Dễ) / 182,300,000 (Khó)

Thời gian: 8:00

*

Ma Thú Cuồng Nộ

quái vật 2

Sinch lực: 78,000,000 (Dễ) / 195,000,000 (Khó)

Thời gian: 7:00

*

Samla

boss khủng 3

Sinc lực: 110,480,000 (Dễ) / 276,200,000 (Khó)

Thời gian: 10:00

*

Đại Trúc Ma Vương

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng ngày

*

Người tha hương

Nhiệm vụ linch động

*

Kết viên của Kẻ thủ hộ (Dễ)

*

Kết cục của Kẻ thủ hộ (Khó)

Vật phẩm rơi

*

Hướng dẫn

Boss 1

quái nhân 2

trùm cuối 3


*
*

*
*
*