Relatable là gì

có thể liên quan liêu đến một cái gì đó khác.

Bạn đang xem: Relatable là gì


cho phép một người cảm thấy rằng họ có thể liên quan tiền đến ai đó hoặc một cái gì đó.

Ví dụ: The directors always seem to confuse making something relatable with making something cool.

Xem thêm: " Purgatory Là Gì ? Nghĩa Của Từ Purgatory Trong Tiếng Việt Purgatory Nghĩa Là Gì


Các đạo diễn dường như luôn nhầm lẫn giữa việc làm một cái gì đó có liên quan lại với việc làm đến một cái gì đó mát mẻ.


Ví dụ: The script's exploration of people's innermost desire to discover their own potential made this play very relatable to its audience.

Kịch bản khám phá của mọi người ý muốn muốn khám phá tiềm năng của chính họ khiến vở kịch này rất phù hợp với khán giả.


Ví dụ: You might figure that Hollywood would know how lớn create a realistic environment populated with relatable characters.

Bạn có thể hình dung rằng Hollywood sẽ biết cách tạo ra một môi trường thực tế với các nhân vật đáng tin cậy.


Ví dụ: They tackle simple, relatable subjects in a positive, catchy manner.

Họ giải quyết các chủ đề đơn giản, dễ hiểu theo cách tích cực, lôi cuốn.


Ví dụ: Like many later Oliver Stone films, there simply isn't a relatable character in the bunch.

Giống như nhiều bộ phyên Oliver Stone sau này, đơn giản là không có một nhân vật đáng tin cậy nào vào nhóm.


Ví dụ: The directors always seem lớn confuse making something relatable with making something cool.

Các đạo diễn dường như luôn nhầm lẫn giữa việc làm một cái gì đó có liên quan tiền với việc làm cho một cái gì đó mát mẻ.


Ví dụ: And I think to a certain màn chơi, she was not relatable .

Và tôi nghĩ ở một mức độ nhất định, cô ấy không thể tin được.


Ví dụ: And I think, to lớn a at a certain level, she was not relatable .

Và tôi nghĩ, ở một mức độ nhất định, cô ấy không thể tin được.


Ví dụ: There are no punch lines or relatable characters, just absurdity - - yet somehow it works.

Không có dòng cú đấm hoặc nhân vật đáng tin cậy, chỉ là vô lý - - nhưng bằng cách nào đó nó hoạt động.


Ví dụ: Now, Monica said, Mary-Kate's problems make her more relatable .

Bây giờ, Monica nói, các vấn đề của Mary-Kate khiến cô ấy trở nên dễ chịu hơn.


Ví dụ: There's a certain casual air around his character in the film that makes him instantly relatable .

Có một không khí bình thường nhất định xung quanh nhân vật của anh ta trong phlặng khiến anh ta trở nên dễ chịu ngay lập tức lập tức.


RELABELLING, RELABELS, RELAID, RELAPSABLE, RELAPSED, RELAPSES, RELATED CHARGES, RELATED TO HIM, RELATERS, RELATES, RELATING, RELATIONSHIP. BETWEEN CAUSE AND EFFECT, RELATIONSHIPS, RELATIVE JUSTICE, RELATIVE TO,
*

Nhập khẩu trường đoản cú ITALY Với chiết xuất thực đồ gia dụng hữu cơ Loại bỏ nkhô hanh ráy tai Trẻ em và Người lớn. Mua tại: vimexcopharma.com
*

Nhập khẩu từ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nkhô nóng, tạo lớp bảo vệ kéo dài.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Trò Chơi Kahoot Nhanh Chóng Dễ Dàng, Môn Học Nào Dùng Được

Mua tại: vimexcopharma.com
*

Nhập khẩu tự ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nhanh khô, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma.com

Chuyên mục: HOT