Quy củ là gì

Nét chữ là nết người. Viết đúng cùng biết dữ gìn sựtrong sáng của tiếng Việt là biểu hiện ý thức của công dân so với chữ viết dântộc.
Quy củ là gì? Quy phạm là gì? hầu hết chúng ta chắc chắn rằng nghequen lắm mà lại cơ mà nhằm lý giải rõ thì chắc rằng là không nhiều người thấu hiểu. Vậy thì bạn đọctiếp để lần sau còn tồn tại dòng cơ mà khoác lác cùng người khác nhé