PANDAN LÀ GÌ

a tropical tree whose leaves are used in cooking to lớn give sầu a flavour similar to vanilla (= a sweet spice), và can also be used to lớn make floor coverings, rope, etc.:

Bạn đang xem: Pandan là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ embergarde.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


Nematodes were recovered from all of the habitats sampled, with the exception of "pandan" (table 3).
It is served warm or cold with palm sugar syrup that has been flavored with pandan leaves and ginger.
This is followed by a coloring process, in which pandan mats are placed in drums with water-based colors.
Weavers produce basic pandan mats of standard form size or roll the leaves inkhổng lồ pandan ropes for other designs.
Besides the palms, this garden contains the cycad collection, bamboo collection, và pandan collection.
Other types are made with ingredients such as salt, aloe vera, seaweed, lotus seed, sesame seed, sugar palm seeds, taro, cassava & pandan leaf extract.
The colour varies depending on the colour of the egg yolks, the amount of pandan và extent of caramelisation of the sugar.
As a defense against such moro raids, the people planted pandan shrubs cthua to lớn each other to lớn form a formidable defense against invaders.

Xem thêm: Mở Lại Chế Độ Đâu Phải Cướp Cờ Từ 7/10, Chuyển Mình, Liên Minh Huyền Thoại

Các ý kiến của những ví dụ ko biểu đạt quan điểm của những biên tập viên embergarde.com embergarde.com hoặc của embergarde.com University Press giỏi của các nhà cấp phép.
*

*

Trang nhật ký cá nhân

‘Cooking up a storm’ & ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn embergarde.com English embergarde.com University Press Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÙNG CHUYÊN MỤC MỚI

  • #4621: cream pie là gì vậy mấy thím?

  • Hư vinh là gì

  • Bankai là gì

  • Vàng mười là gì

  • x