Orphan là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

orphan
*

orphan /"ɔ:fən/ tính từ mồ côi danh từ đứa trẻ mồ côi ngoại hễ từ+ (orphanize) /"ɔ:fənaiz/ tạo nên (ttốt em) không cha mẹ cha mẹ
Lĩnh vực: tân oán và tinmẫu mồ côiGiải ham mê VN: Một sự đứt đoạn về phương diện khuôn thức trang, trong đó chiếc thứ nhất của một lịch trình xuất hiện sinh hoạt cuối trang. Hều không còn các lịch trình giải pháp xử lý trường đoản cú và dàn trang phần đa có công dụng triệt các chiếc mồ côi với những cửa sổ bên trên trang văn uống bản; những chương trình một số loại giỏi hầu như có thể chấp nhận được bạn cũng có thể đóng hoặc mở bộ phận kiểm soát loại mồ côi/hành lang cửa số với lựa chọn con số cái vào trang phù hợp nhằm kỹ năng triệt này còn có kết quả.Lĩnh vực: xây dựngmồ côiorphan asylum: bên tphải chăng mồ côiorphan line: dòng mồ côi
*

*

*

orphan

Từ điển Collocation

orphan noun

ADJ. little | poor a poor little orphan | war

VERB + ORPHAN be left She was left an orphan at the age of five. | adopt

ORPHAN + NOUN boy, girl

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Orphan là gì

a child who has lost both parentssomeone or something who lacks tư vấn or care or supervisionthe first line of a paragraph that is mix as the last line of a page or columna young animal without a mother

v.

Xem thêm: Vg Hero Alpha :: Vainglory Alpha Stats And Strategy, Alpha Build Guide : Alpha Cp!!

deprive sầu of parents

adj.


Microsoft Computer Dictionary

n. The first line of a paragraph printed alone at the bottom of a page or column of text, or the last line of a paragraph printed alone at the top of a page or column. Orphans are visually unattractive và thus undesirable in printed materials. Compare widow.

English Synonym and Antonym Dictionary

orphans|orphaned|orphaningsyn.: orphaned

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Connect broadband connection là gì

  • Enter network credentials là gì

  • Hgu và sfu là gì

  • Rela có nghĩa là gì

  • x