Nuclear là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

nuclear
*

nuclear /"nju:kliə/ (nucleate) /"nju:kliit/ tính từ (đồ vật lý) (thuộc) phân tử nhânnuclear physics: đồ lý phân tử nhânnuclear weapons: thiết bị phân tử nhânnuclear energy: năng lượng phân tử nhân có nhân
hạchnuclear energy: tích điện nhiệt hạchnuclear fission: sự phân hạchnuclear fission: sự phân hạch hạt nhânnuclear fission: phân hạchnuclear fission: sự phân hạch trường đoản cú phátnuclear fission: sự phân hạch nguyên ổn tửnuclear group: đội hạchphân tử nhânEURATOM (European organization for nuclear research): Tổ chức phân tích phân tử nhân của Châu Âucompressed nuclear matter: trang bị chất hạt nhân được néndepleted nuclear fuel: xăng phân tử nhân nghèogiant nuclear resonance: cộng hưởng trọn phân tử nhân khổng lồgiant nuclear system: hệ phân tử nhân khổng lồinduced nuclear reaction: làm phản ứng phân tử nhân nhân tạoinduced nuclear reaction: làm phản ứng phân tử nhân cảm ứngindustrial nuclear power: công suất hạt nhân lực nghiệpindustrial nuclear power: tích điện hạt nhân công nghiệpnuclear abundance: độ các phân tử nhânnuclear accident: sự cố hạt nhânnuclear activity: độ pđợi xạ phân tử nhânnuclear adiabatic demagnetization: khử trường đoản cú đoạn nhiệt phân tử nhânnuclear barrier: rào (thế) phân tử nhânnuclear battery: bộ pin phân tử nhânnuclear battery: pin hạt nhânnuclear binding: liên kết phân tử nhânnuclear binding energy: tích điện link hạt nhânnuclear blast: vụ nổ phân tử nhânnuclear bomb: bom hạt nhânnuclear breeder reactor: lò phản nghịch ứng phân tử nhânnuclear capture: bắt vị hạt nhânnuclear cell: lò phản ứng phân tử nhânnuclear cell: pin hạt nhânnuclear charge: điện tích phân tử nhânnuclear chemical engineering: chất hóa học ứng dụng trong phân tử nhânnuclear chemistry: hóa học hạt nhânnuclear cross section: huyết diện hạt nhânnuclear deformation: sự biến dị phân tử nhânnuclear detection satellite: vệ tinc phát hiện nay phân tử nhânnuclear electric power generation: tiếp tế điện phân tử nhânnuclear electromagnetic pulse: xung năng lượng điện từ bỏ hạt nhânnuclear emulsion: nhũ tương phân tử nhânnuclear energetics: ngành tích điện hạt nhânnuclear energetics: tích điện học hạt nhânnuclear energy: lượng phân tử nhânnuclear energy: năng lượng phân tử nhânnuclear energy centre, center: trung trọng điểm tích điện hạt nhânnuclear energy station: nhà máy năng lượng điện hạt nhânnuclear engine: bộ động cơ phân tử nhânnuclear engineering: kỹ thuật phân tử nhânnuclear equation of state: pmùi hương trình tâm trạng hạt nhânnuclear excited state: tinh thần kích phù hợp phân tử nhânnuclear exciton: exiton hạt nhânnuclear explosion: nổ hạt nhânnuclear explosion: vụ nổ phân tử nhânnuclear explosive: chất nổ phân tử nhânnuclear fission: sự phân rã hạt nhânnuclear fission: sự phân hạch hạt nhânnuclear fission: phân chia phân tử nhânnuclear fission: sự phân loại hạt nhânnuclear fuel: nguyên liệu phân tử nhânnuclear fuel utilization: tận dụng nguyên liệu hạt nhânnuclear fusion: tổng vừa lòng phân tử nhânnuclear fusion: sự tổng đúng theo hạt nhânnuclear heat: nhiệt năng phân tử nhânnuclear isomerism: sự đồng phân hạt nhânnuclear laser: Laser hạt nhânnuclear log: carota hạt nhânnuclear log: biểu trang bị hạt nhânnuclear magnetic resonance: cộng tận hưởng tự hạt nhânnuclear magnetic resonance: sự cùng hưởng trọn từ phân tử nhânnuclear magnetic resonance (NMR): cộng hưởng từ bỏ hạt nhânnuclear magnetic resonance log: carota phân tử nhânnuclear magnetism logging: carota cùng tận hưởng từ bỏ hạt nhânnuclear magneton: manheton hạt nhânnuclear mass: trọng lượng hạt nhânnuclear model: mô hình phân tử nhânnuclear model: chủng loại phân tử nhânnuclear molecule: phân tử phân tử nhânnuclear moment: mômen tự phân tử nhânnuclear neutron: nơtron hạt nhânnuclear orientation: triết lý (của) phân tử nhânnuclear paramagnetism: tính thuận từ bỏ phân tử nhânnuclear particle propulsion: sự đẩy bởi phân tử nhânnuclear photoelectric effect: hiệu ứng quang năng lượng điện hạt nhânnuclear photomagnetic effect: hiệu ứng quang quẻ trường đoản cú phân tử nhânnuclear physics: vật dụng lý hạt nhânnuclear pile: lò làm phản ứng phân tử nhânnuclear poison: hóa học nhốt hạt nhânnuclear polarization: phân rất phân tử nhânnuclear polarization: độ phân cực phân tử nhânnuclear potential barrier: rào cố gắng phân tử nhânnuclear power: tích điện hạt nhânnuclear power engineering: nghệ thuật năng lượng phân tử nhânnuclear power plant: nhà máy sản xuất năng lượng điện phân tử nhânnuclear power station: xí nghiệp điện phân tử nhânnuclear power supply: nguồn điện áp tích điện phân tử nhânnuclear quadrupole moment: mômen tđọng cực hạt nhânnuclear quadrupole resonance: cộng hưởng trọn tđọng cực hạt nhânnuclear radiation: phản xạ hạt nhânnuclear radiation detector: cỗ dò sự phản xạ phân tử nhânnuclear radiation spectrum: phổ bức xạ phân tử nhânnuclear radius: bán kính hạt nhânnuclear reaction: bội phản ứng hạt nhânnuclear reaction channel: kênh bội phản ứng phân tử nhânnuclear reactor: lò phản nghịch ứng phân tử nhânnuclear relaxation: phục sinh phân tử nhânnuclear research: phân tích phân tử nhânnuclear safety: sự bình yên hạt nhânnuclear scale: thang hạt nhânnuclear scattering: tán xạ phân tử nhânnuclear shoông chồng waves: láng xung kích hạt nhânnuclear spectra: năng phổ phân tử nhânnuclear spin: spin hạt nhânnuclear spin quantum number: lượng tử số pin hạt nhânnuclear stability: tính bền (của) hạt nhânnuclear symmetry energy: tích điện đối xứng hạt nhânnuclear technology: technology hạt nhânnuclear test: vụ thử nghiệm hạt nhânnuclear theory: định hướng phân tử nhânnuclear track: dấu hạt nhânnuclear waste disposal: sự thải hạt nhânnuclear wave: sóng phân tử nhânpeak load nuclear power plant: xí nghiệp năng lượng điện hạt nhân download đỉnhsecondary nuclear reaction: phản ứng phân tử nhân thứ cấpsolid nuclear fuel: xăng hạt nhân rắnsvào nuclear force: lực hạt nhân mạnhstrong nuclear interaction: xúc tiến hạt nhân mạnhthree-circuit nuclear power plant: nhà máy năng lượng điện phân tử nhân tía mạchtwo-circuit nuclear power plant: nhà máy sản xuất năng lượng điện hạt nhân nhì mạchweak nuclear force: lực phân tử nhân yếuweak nuclear interaction: liên tưởng hạt nhân yếumầmLĩnh vực: xây dựnghạch tâmLĩnh vực: vật dụng lýthuộc hạt nhânLĩnh vực: y họctrực thuộc nhân, hạt nhândeparture from nuclear boilingsự thừa nhiệt độ tới hạnnuclear accidentsự cầm lò bội nghịch ứngnuclear acid proteinprotein axit nhânnuclear aplasiabất sản nhân dây thần kinh sọnuclear batterypin nguim tử <"nju:kliə> tính từ o (thuộc) hạt nhân § nuclear fracturing : sự phá nứt bằng thiết bị hạt nhân § nuclear interface log : log mặt hên kết hạt nhân § nuclear log : log hạt nhân § nuclear magnetic resonance spectroscopy : phổ cộng hưởng từ hạt nhân § nuclear-cement log : log xi măng-hạt nhân § nuclear-magnetic resonance log : log cộng hưởng từ hạt nhân § nuclear-magnetism resonance log : log cộng hưởng từ hạt nhân § nuclear-procession magnetometer : từ kế hạt nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÙNG CHUYÊN MỤC MỚI

  • Connect broadband connection là gì

  • Enter network credentials là gì

  • Hgu và sfu là gì

  • Rela có nghĩa là gì

  • x