NOT REALLY LÀ GÌ

1. Cách sử dụng Very

Dùng Very với tính từ, thừa khứ phân từ giữ sứ mệnh là tính từ và trạng từ. Very vào trường hợp này nghĩa là “rất”.

Bạn đang xem: Not really là gì

Ví dụ:

I am very hungry.I was very pleased lớn get your letter.You played very well.

Nhưng lưu ý giải pháp cần sử dụng very (much) vào câu sau:I’m very much afraidthat your son may be involved in the crime.

Very ko được cần sử dụng với quá khứ phân từ bao gồm nghĩa bị động. Tgiỏi vào đó, Much, very much hoặc greatly (ngôn ngữ trang trọng) thường được sử dụng.

Ví dụ:

Your help was very much appreciated.He was much loved by everyone.She was greatly admired.

Dùng Very để nhấn mạnh tính từ ở thể đối chiếu nhất hoặc trước own. Không dùng Very trước so sánh nhất tất cả most. Trong trường hợp này, ta cầm cố bằng by far.

Ví dụ:

They wanted thevery bestquality.Be there by sixat the very lachạy thử.At last he had hisvery owncar(=thuộc về riêng rẽ anh ấy chứ ko phải thuộc về ai khác).I think watching television isby far the most harmfulactivity for a child.

Not: …is the very most harmful activity for a child.

Với dạng so sánh hơn của tính từ, ta dùng much, very much, a lot

Ví dụ:

Your work is very much better.They are much younger children.

Very không được dùng với tính từ với trạng từ vốn đã có nghĩa “cực kỳ”. Ttốt vào đó, có thể sử dụng một trạng từ cấp độ như absolutely,completely…

Ví dụ:

She was absolutely furious.I’m completely exhausted.You played really brilliantly.

Very cũng không đi với những tính từ mang nghĩa tuyệt đối như dead, unique.

Ví dụ:

The king wasdead.Not:The king was very dead.He ismarried. (Not:He is very married.)

Very ko dùng với động từ. Tgiỏi vào đó, ta dùng very much.

Ví dụ:

We enjoyed staying with you very much.

Lưu ý cấu trúc the very same

Ví dụ:

Mario said the very same thing.

Xem thêm: Hướng Dẫn Copy Trong Excel Mà Bạn Nên Biết, Hướng Dẫn Cách Copy 1 Sheet Trong Excel

*

2. Cách sử dụng Really

Dùng Really để nói điều gì đúng là sự thật.

Ví dụ:

What vì chưng you really think about it?Tell me what really happened.They are not really my aunt and uncle.I can"t believe sầu I am really going to meet the princess.

Dùng Really để nhấn mạnh điều gì bạn đang nói hoặc một ý kiến bạn đưa ra.

Ví dụ:

I want to lớn help, I really bởi.Now I really must go.I really don"t mind.He really likes you.Ireally & trulyam in love this time.

Dùng Really để nhấn mạnh tính từ hoặc trạng từ.

Ví dụ:

a really hot fireI"m really sorry.She was driving really fast.

Dùng Really, thường vào câu phủ định, để giảm cường độ điều bạn đang nói.

Ví dụ:

I don"t really agree with that.It doesn"t really matter.‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’(=‘no’ or ‘not very much’).We’ve done well, really.

Lưu ý: Vị trí của Really có thể cầm đổi nghĩa của câu.

Ví dụ:

I don’t really know nghĩa là bạn không chắc về điều gì đó.I really don’t know nhấn mạnh bạn không hề tuyệt biết.

Dùng Really trong câu hỏi với câu phủ định Khi bạn muốn ai đó nói “không”.

Ví dụ:

Do you really expect me khổng lồ believe that?I don"t really need to go, do I?

Dùng Really để diễn tả sự vui ưng ý hoặc tởm ngạc về điều gì đó.

Ví dụ:

We"re going to lớn Japan next month.’ ‘Oh, really?’"She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’

Dùng Really dể bày tỏ bạn thất vọng về việc nhưng mà ai đó đã làm cho.