Nomination là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Nomination là gì

*
*
*

nomination
*

nomination /,nɔmi"neiʃn/ danh từ sự chỉ định, sự bổ nhiệm (tín đồ nào vào trong 1 dùng cho gì); quyền hướng đẫn, quyền bổ nhiệm sự giới thiệu, sự đề cử (fan ra ứng cử); quyền reviews, quyền đề cử (tín đồ ra ứng cử)
đề cửgiới thiệungười ký kết danhquyền đề cửsự bửa nhiệmsự chỉ địnhsự chỉ định và hướng dẫn té nhiệmsự đề cử <,nɔmi"nei∫n> o sự nêu lợi ích o lượng ước tính - Sự nêu lợi ích của một quần thể đất. - Lượng dầu vì người thiết lập dự kiến yêu cầu.
*

Xem thêm: Mech Là Gì Bns Mechanism - Kết Tinh Ngọc Biến Dị Bns

*

*

nomination

Từ điển Collocation

nomination noun

ADJ. presidential | Democratic, Republican, etc. | Oscar, etc.

VERB + NOMINATION secure, win | st& for She is standing for the Democratic Party presidential nomination. | accept | withdraw | tư vấn | invite Nominations are invited for the post of party chairman. | seek She is seeking nomination as a candidate in the elections.

NOMINATION + NOUN form, paper | process

PREPhường. ~ as She has withdrawn her nomination as chairman. | ~ for his nomination for the Best Actor award | ~ khổng lồ He will not accept nomination khổng lồ the committee.

Từ điển WordNet


n.

the act of officially naming a candidate

the Republican nomination for Governor

the condition of having been proposed as a suitable candidate for appointment or election

there was keen competition for the nomination

his nomination was hotly protested


English Synonym và Antonym Dictionary

nominationssyn.: appointment choice designation naming selection

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Connect broadband connection là gì

  • Enter network credentials là gì

  • Hgu và sfu là gì

  • Rela có nghĩa là gì

  • x