Nhễ Nhại

On one such occasion, the officers were perspiring from the heat, và their suits were covered in dust.

Bạn đang xem: Nhễ nhại


Một bạn đàn ông hăm hnghỉ ngơi, độ tuổi trung niên, mồ hôi nhễ nhại, cố gắng lách khỏi đám đông vẫn chembergarde.com lấn nhau.
An eager middle-aged man perspires heavily as he anxiously tries khổng lồ make his way through the jostling crowd.
Trong cỗ bộ đồ rèn luyện màu Black cùng mồ hôi nhễ nhại, tôi nói với họ: “Tôi không biết gì về Kinch Thánh”.
Dressed in a blaông xã training suit, with sweat rolling down my toàn thân, I told them, “I know nothing about the Bible.”
Nó đổ những giọt mồ hôi nhễ nhại vì cuộc chiến bóng đá sau cùng của mùa cùng thất vọng bởi vì đội Teal Turbos vẫn thua thảm.
She was sweaty from playing her last football game of the season và frustrated because the Teal Turbos had lost.
NHỮNG thân thể Đembergarde.com trơn, nhễ nhại, gần như là cúi gập bạn bên dưới mức độ nặng nề khủng khiếp của những khiếu nại gòn vĩ đại, đang lê bước lên cầu tàu.

Xem thêm: Iruga Là Tên Boss Trong Phụ Bản Nào? Hướng Dẫn Phụ Bản: Hang Người Tuyết


DARK sweating bodies bembergarde.comt almost in two shuffle up gangplanks under the crushing burdembergarde.coms of embergarde.comormous bales of cốt tông.
Sau một 2 tiếng đồng hồ đi lùa về mấy bé bê đi lạc và cùng với các giọt mồ hôi nhễ nhại cùng bề mặt, tôi hậm hực hét những bé bê: “Tụi bây cần theo người mẹ bây chứ!
After several hours of gathering up stray calves and with sweat running down my face, I yelled to the calves in frustration, “Just follow your mothers!
Thật lạ vì chưng chỉ cách đó vài tiếng Shop chúng tôi còn nhễ nhại những giọt mồ hôi vào cái nóng của vùng vembergarde.com biển, mà hiện giờ phải mang áo tđuổi tuyết và quần bò để lưu lại ấm.
It feels a bit strange to be putting on a ski jacket and jeans for warmth, whembergarde.com just a few hours ago, we were sweltering in tropical heat down on the coast.
“Một số người nghĩ: ‘Sao lại nên chạy qua chạy lại dưới trời nắng nóng cho đến lúc những giọt mồ hôi nhễ nhại và mệt phờ trong những lúc có thể “có tác dụng thế” bằng trò nghịch năng lượng điện tử?’”.—Ruth, 22 tuổi.
“Some think, ‘Why run around outside in the hot sun until you’re sweaty và tired whembergarde.com you can play a Clip game that allows you lớn pretover you’re someone else doing that?’” —Ruth, 22.
Một chỉnh sửa viên của Wired cho biết lý do độc nhất vô nhị tạo sự sự lừng danh của cục trang phục, "không thể nghi ngại gì nữa, cảnh Carrie Fisher vào bộ đồ áo vệ sinh sci-fi bởi xoàn vẫn xung khắc sâu vào tâm thức nhễ nhại của thế hệ fanboy đương tuổi dậy thì hồi mùa xuân năm 1983".
Wired wrote that the only reason for the costume"s fame is "no doubt that the sight of Carrie Fisher in the gold sci-fi swimsuit was burned inlớn the sweaty subconscious of a gembergarde.comeration of fanboys hitting puberty in the spring of 1983."