Massive là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Massive là gì

*
*
*

massive
*

massive /"mæsiv/ tính từ lớn Khủng, vật dụng sộ; dĩ nhiên nặnga massive pillar: một chiếc cột đồ vật sộ thômassive sầu features: đa số đường nét thô ồ ạta massive sầu attack: cuộc tấn công ồ ạt
chắcđặcmassive sầu masonry: khối xây đặcđịa khốikhốimassive sầu butt dam: đập trụ phòng khối hận lớnmassive sầu buttress dam: đập trụ chống kân hận lớnmassive sầu concrete dam: đập bê tông khối lớnmassive forming: sự dập khốimassive foundation: móng khốimassive sầu gold: kim cương khốimassive gravity dam: đập trọng lực khối hận lớnmassive masonry: khối xây đặcmassive reaction: bội phản ứng kân hận lớnmassive rock: đá dạng khốimassive sầu rock: đá khốimassive structure: bản vẽ xây dựng khốimassive texture: bản vẽ xây dựng khốikăn năn lớnmassive butt dam: đập trụ kháng kăn năn lớnmassive buttress dam: đập trụ chống kân hận lớnmassive concrete dam: đập bê tông kăn năn lớnmassive sầu gravity dam: đập trọng lực kân hận lớnmassive sầu reaction: bội phản ứng khối lớnlớnmassive sầu butt dam: đập trụ chống khối hận lớnmassive sầu buttress dam: đập trụ phòng kân hận lớnmassive concrete dam: đập bê tông khối hận lớnmassive gravity dam: đập trọng tải khối hận lớnmassive reaction: bội nghịch ứng kân hận lớnnặngto lớnmassive buttress damđập trụ chống trọng lựcmassive sầu collapseghẹ diện rộngmassive sầu gravity damđập liên vòmmassive sầu head buttress damđập vẻ bên ngoài trụ chống có đầu to <"mæsiv> tính từ o địa khối o tính chất của một lớp đá không thể hiện sự phân lớp o (thuộc) địa khối, khối lớn § massive frac : có tác dụng nứt vỡ toàn khối § massive sầu hydraulic fracturing : làm nứt vỡ toàn khối
*

Xem thêm: Giờ Gmt Là Gì - Cách Quy Đổi Giờ Gmt Sang Việt Nam Như Thế Nào

*

*

adj.

being the same substance throughout

massive sầu silver

imposing in scale or scope or degree or power

massive sầu retaliatory power

a massive increase in oil prices

massive sầu changes

consisting of great mass; containing a great quantity of matter

Earth is the most massive of the terrestrial planets


English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: big clumsy coarse heavy large ponderous solid svào sturdy thick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÙNG CHUYÊN MỤC MỚI

  • Connect broadband connection là gì

  • Enter network credentials là gì

  • Hgu và sfu là gì

  • Rela có nghĩa là gì

  • x