IMPERATIVE TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Imperative tiếng anh là gì?

*
*
*

imperative
*

imperative /im"perətiv/ tính từ cần kíp, khẩn thiếtan imperative need: một yêu cầu cấp cho bách cần, cưỡng bách, chống chếimperative sầu orders: nghĩa vụ gồm tính chất bắt buộc tất cả đặc thù không nên khiến, có đặc thù mệnh lệnhan imperative gesture: một động tác cử chỉ có đặc điểm mệnh lệnh (ngôn từ học) mệnh lệnhthe imperative sầu mood: lối mệnh lệnh danh từ mệnh lệnh điều yên cầu buộc phải để ý, điều đòi hỏi cần hành động; sự bắt buộc nhu cầu (ngôn ngữ học) lối mệnh lệnh; đụng tà sinh hoạt lối mệnh lệnh
bắt buộcimperative command: lệnh bắt buộcimperative instruction: lệnh bắt buộcimperative sầu statement: câu lệnh bắt buộccấp cho báchvô điều kiệnLĩnh vực: toán thù & tinko điều kiệnimperative statement: lệnh không điều kiệnimperative sầu commandlệnh không đúng khiếnimperative sầu languagengôn từ mệnh lệnhimperative sầu sentencecâu lệnhimperative sầu sentenceknhị báoimperative sầu statementcâu lệnhimperative statementkhai báo
*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cắt Nhạc Mp3 Với Free Mp3 Cutter, Hướng Dẫn Cắt File Mp3 Với Free Mp3 Cutter

*

*

imperative

Từ điển Collocation

imperative adj.

VERBS be, seem | become | remain It remains imperative that all sides should be involved in the talks. | make sth The collapse of the wall made it imperative sầu lớn keep the water out by some other means. | consider sth We consider it absolutely imperative sầu khổng lồ start work immediately.

ADV. absolutely

Từ điển WordNet


n.

some duty that is essential và urgent

adj.

requiring attention or action

as nuclear weapons proliferate, preventing war becomes imperative

requests that grew more & more imperative

relating lớn verbs in the imperative mood

English Synonym & Antonym Dictionary

imperativessyn.: compelling compulsory critical crucial mandatory necessary pressing urgent