FLYING COLORS LÀ GÌ

Popular American Idioms # 64Thành ngữ Mỹ thường dùng, bài xích số 64WITH FLYING COLORS / CRY OVER SPILLED MILK


*

*

ính kính chào quí vị thính mang. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 64 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bởi Hằng Tâm cùng Christopher Cruise phú trách.

Bạn đang xem: Flying colors là gì

The two idioms we’re learning today are WITH FLYING COLORS and CRY OVER SPILLED MILK.

Trong bài học kinh nghiệm bây giờ, nhị thành ngữ ta học là WITH FLYING COLORS cùng CRY OVER SPILLED MILK.

It’s the kết thúc of the school year. All students work hard, they study day & night khổng lồ pass exams either to be promoted to a higher level or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.

Đã đến khi xong niên học. Học sinc, sinh viên học tập chuyên cần, chúng ta học ngày đêm nhằm thi đậu, lên lớp cao hơn nữa, hoặc tốt nghiệp ngôi trường học của mình. Họ biết là chúng ta cần phải có cnạp năng lượng phiên bản để sửa soạn cho đặt chân tới vào cuộc sống.

MIKE: Mai Lan, my friover Bill is so depressed these days. That’s unusual, he’s normally not this type.Mai Lan, các bạn của tôi, anh Bill, đang xuống ý thức lắm. Thực là phi lý. Thường Khi anh ta chưa hẳn là bạn điều đó.

MAI LAN: He’s usually quite upbeat, happy và energetic. Do you know what happened lớn him?Anh là người luôn luôn luôn hăng hái, nô nức, đầy năng lượng. Anh có biết bao gồm việc gì xẩy ra mang đến anh ấy không?

MIKE: Well. He failed a math thử nghiệm, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade-point average.Ồ. Anh ta thi rớt một bài bác toán, chưa hẳn thi thường xuyên mà lại là thi cá nguyệt, một phần điểm to lúc tính điểm mức độ vừa phải cuối niên khóa.

MAI LAN: I can’t imagine Bill failing a major exam. He’s always ahead of his class.Tôi không thể tưởng tượng Bill thi rớt một bài bác thi đặc biệt. Anh ta luôn luôn luôn xuất sắc trong lớp.

MIKE: Bill’s smart. He failed the test because he didn’t read the questions carefully & his answers were not lớn the point.

Bill tối ưu. Anh có tác dụng hỏng bài thi do ko hiểu kỹ câu hỏi buộc phải đều câu trả lời của anh không đúng đề.MAI LAN: That’s regrettable. Does he have sầu another chance?Thực là không mong muốn. Anh bao gồm thời cơ làm sao khác không?

MIKE: Not for this time. But there’s always one for the future.Lần này thì không. Nhưng luôn luôn luôn còn dịp khác sau đây.

MAI LAN: So what can you bởi to cheer hlặng up? What’s past is past. It doesn’t help khổng lồ be depressed. Don’t you agree?Vậy anh làm thế nào để giúp anh ta lên tinch thần? Cái gì đã qua là đang qua. Buồn cũng không ích gì. Anh gật đầu đồng ý không?

MIKE: I agree that being depressed doesn’t help. But Bill needs some time khổng lồ get over his disappointment. He’s disappointed with himself. I told him lớn stop crying over spilled milk.

Xem thêm: Honk Là Gì Trong Tiếng Việt? Honk Là Gì, Nghĩa Của Từ Honk

Tôi gật đầu là không bổ ích gì. Nhưng Bill phải một thời gian nhằm nuốm thắng được sự thất vọng của anh ý. Anh thất vọng cùng với chủ yếu anh. Tôi đang bảo anh "stop crying over spilled milk".

MAI LAN: What bởi vì you mean?Anh tất cả ý nói gì?

MIKE: To cry over spilled milk means khổng lồ be unhappy about what cannot be undone. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilled S-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.To cry over spilled milk có nghĩa là bi ai lòng vày một Việc đã xẩy ra mà ko biến đổi được nữa. Việc đã rồi. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilledS-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.

MAI LAN: When the milk is spilled, you cannot get it baông xã, right?khi sữa đổ xuống rồi, không rước lại được, nên không ?

MIKE: Exactly. He can’t change the situation. What he can vì chưng is lớn study seriously & be prepared for the next.Thế kia. Anh ta không thể thay đổi Việc này. Việc anh có tác dụng được là học tập nghiêm túc cùng chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tới.

MAI LAN: Mike, this situation reminds me of what happened to me myself many years ago. One day, I bought a very expensive sầu piece of silk và tried khổng lồ make a dress.Mike. cthị trấn này có tác dụng tôi nghĩ mang lại một chuyện xẩy ra đến chính tôi nhiều năm kia phía trên. Một hôm tôi cài một khúc lụa hết sức đắt và cố may một chiếc áo.MIKE: I can guess the rest of the story. You cut it wrongly & ruined the entire piece, right?Tôi đân oán được mẩu chuyện còn lại rồi. Cô giảm không đúng cùng hỏng hết miếng lụa, đề nghị không?

MAI LAN: So right, Mike. I was so sad, my mother told me not khổng lồ cry over spilled milk and start saving to lớn try again. She was right.Đúng vượt, Mike. Tôi bi lụy lắm. Má tôi bảo tôi chớ tất cả cry over spilled milk. Chuyện đã rồi, bắt đầu nhằm dành riêng chi phí và có tác dụng lại.

MIKE: Just lượt thích you, Bill will get out of this depression soon. He’ll be OK, he’ll get bachồng on trachồng.Cũng nhỏng cô, Bill đang thoát khỏi cơn xuống niềm tin với quay trở về nhỏng xưa.

MAI LAN: I agree. Bill is a go-getter, he won’t give sầu up. He won’t repeat the same mistake.Tôi đồng ý. Bill là ngườn năng nổ đạt mục đích. Anh sẽ không đầu hàng, không làm cho lỗi như thế nữa.

MIKE: I’m sure he’ll be careful the next time he takes a chạy thử. He’ll pass with flying colors.Tôi chắc chắn là lần thi sau Bill đã cảnh giác. Anh vẫn thi đỗ “with flyingcolors”.

MAI LAN: What did you say? With flying colors?Anh nói gì vậy anh? With flying colors?

MIKE: That’s right. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. He’ll pass with flying colors means he’ll pass easily, excellently.Đúng kia. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. Anh ta đang thi đỗ “with flying colors” tức là đỗ thuận lợi, xuất sắc đẹp.

MAI LAN: I’m sure he will. Let’s hope by now he has stopped crying over spilled milk and is prepared to lớn pass the next chạy thử with flying colors.Tôi đoán vững chắc anh ta sẽ điều này. Hy vọng hiện giờ anh sẽ quên cthị xã đã rồi và chuẩn bị sẵn sàng thi đậu kỳ tới thuận lợi, xuất nhan sắc.

MIKE: Mai Lan, you know what, if you sign up for a beauty condemo, you will qualify with flying colors.Mai Lan, cô biết ko, nếu cô ghi danh dự cuộc thi vẻ đẹp thì cô xứng danh một phương pháp xuất sắc.

MAI LAN: Oh, Mike. Stop joking.Ồ, Mike. Đừng có nói giỡn!

Hôm nay họ vừa học nhị thành ngữ : WITH FLYING COLORS nghĩa là THÀNH CÔNG DỄ DÀNG, XUẤT SẮC cùng CRY OVER PILLED MILK tức là THAN PHIỀN MỘT CHUYỆN ĐÃ QUA KHÔNG SỬA ĐƯỢC. Hằng Tâm cùng Christopher Cruise xin hứa gặp gỡ lại quí vị trong bài học kinh nghiệm cho tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÙNG CHUYÊN MỤC MỚI

 • #4621: cream pie là gì vậy mấy thím?

 • Hư vinh là gì

 • Bankai là gì

 • Vàng mười là gì

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.