Facing Là Gì

After one brother lost his wife in death & he faced other painful circumstances, he said: “I learned that we cannot choose our tests, neither their time nor their frequency.

Bạn đang xem: Facing là gì


Sau Lúc bà xã của một anh tắt hơi cùng anh đương đầu với rất nhiều thực trạng đau buồn khác, anh nói: “Tôi học được rằng chúng ta cần yếu chọn lọc loại thách thức làm sao bản thân phải chịu đựng, tương tự như thời gian hoặc tần số xảy đến.
The show sold out in 15 minutes, prompting tickets to be re-sold on eBay well over the tickets" face value.
Vé của buổi diễn được chào bán không còn chỉ trong tầm 15 phút, để cho giá của những mẫu vé được buôn bán lại bên trên eBay cao bất tỉnh nhân sự ngưởng.
It was more like this: "Manal al-Sharif faces charges of disturbing public order & inciting women to lớn drive."
Nlỗi gắng này: “Manal al-Sharif đối mặt cùng với những cáo buộc phạm luật bình yên chỗ đông người và xúi giục thiếu nữ tài xế."
(1 Thessalonians 5:14) Perhaps those “depressed souls” find that their courage is giving out và that they cannot surmount the obstacles facing them without a helping hand.
(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14) Có lẽ những người “vấp ngã lòng” thấy rằng mình thiếu hụt gan dạ với chúng ta cần yếu thừa qua phần đông trsinh hoạt hổ thẹn trước mặt cơ mà không có tín đồ góp.
It was big enough lớn be transparent to lớn light, and that"s what we see in the cosmic microwave background that George Smoot described as looking at the face of God.
Vũ trụ đầy đủ béo nhằm trsống đề nghị nhìn trong suốt khi tia nắng đi qua, cùng kia là những gì họ thấy vào sóng hiển vi nền ngoài trái đất cơ mà George Smoot đang biểu đạt nhỏng sẽ chú ý vào mặt của Chúa.
I anticipated possible opposition, so I prayed khổng lồ God to give sầu me wisdom và courage to face whatever occurred.
Tôi đoán thù trước là hoàn toàn có thể gặp mặt sự chống đối, cho nên vì thế tôi cầu nguyện Đức Chúa Ttránh ban cho tôi sự đúng đắn với lòng anh dũng để đối phó với bất kể điều gì xảy ra.
Zappos became a new prize for the series, and the winner was chosen for a US$100,000 contract khổng lồ become the face of the Zappos Couture"s 2016 re-launch.
Zappos đang trở thành một phần thưởng new vào chương trình, Quán quân đang được nhận một hợp đồng biến gương mặt đại diện mang lại lần tái xuất của Zappos Couture"s năm 2016 trị giá bán $100,000.
The answer to that question requires a knowledge of the conditions faced by Christians in that ancient đô thị.

Xem thêm: Đáp Án Trắc Nghiệm Bns


Để vấn đáp, họ cần gọi tình cụ mà phần đa tín vật dụng Đấng Christ sống đô thị xưa này bắt buộc đương đầu.
If they all produce a very similar-looking face, then we can start khổng lồ become confident that they"re not imposing their own cultural biases on the drawings.
Nếu bọn họ vẽ ra cùng một khuôn mặt tương tự nhau, chúng ta có thể từ bỏ có niềm tin rằng bọn họ không áp đặt mọi thiên hướng văn hóa truyền thống riêng biệt của bạn dạng thân lên bức ảnh.
Not even Arnold Schwarzenegger, who faced off against Stallone in the first one, could have sầu rescued this from abject boredom."
Kể cả Arnold Schwarzenegger, người đóng cặp với Stallone trong phần phim đầu, cũng quan trọng cứu vớt bộ phim truyện này khỏi sự nhạt nhẽo của nó."
The Welsh Mountain sheep is usually trắng with a White face with no wool on forehead or cheeks & White legs with no wool below the joint.
Những nhỏ rán núi Wales thường xuyên là có dạng hình tất cả white color với cùng một khuôn mặt white color không có lông trên trán hoặc má và chân màu trắng không tồn tại lông dưới.
Ngay Lúc nhận ra tin tức về chết choc của nam nhi mình, Gallienus bước đầu triệu tập lực lượng nhằm đối phó với Postumus.
That evening Bragg realized that he was facing Buell"s entire army và ordered a retreat to Harrodsburg, where he was joined by Kirby Smith"s Army of Kentucky on October 10.
Tối hôm ấy Bragg nhận thấy rằng bản thân sẽ nên đương đầu với toàn thể lực lượng của Buell cùng chỉ thị rút lui về Harrodsburg, trên đó ông hội quân cùng với Binc đoàn Kentucky của Kirby Smith ngày 10 mon 10.
calm in the face of a public attachồng leveled by someone in authority” (“What Youth Need,” Church News, Mar. 6, 2010, 16).
trầm tĩnh trước sự đả kích công khai của người dân có quyền hạn” (“What Youth Need,” Church News, ngày 6 tháng Ba năm 2010).
“Developing countries were an engine of global growth following the financial crisis, but now they face a more difficult economic environment,” said World Bank Group President Jyên Yong Kyên ổn.
“Các nước đang phát triển từng là cỗ máy xúc tiến phát triển thế giới sau thời kỳ khủng hoảng, nhưng lại nay đã yêu cầu đối mặt với một môi trường thiên nhiên kinh tế khó khăn hơn”, ông Jim Yong Kim, quản trị Ngân mặt hàng Thế giới nói.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÙNG CHUYÊN MỤC MỚI

  • Connect broadband connection là gì

  • Enter network credentials là gì

  • Hgu và sfu là gì

  • Rela có nghĩa là gì

  • x