Evangelist là gì

A writer of a gospel, especially the four New Testament Gospels (Matthew, Mark, Luke, và John), (also evangecác mục.)+3 definitions


*

The Tosefta, a collection of Jewish laws completed by about 300 C.E., says regarding the burning of Christian writings by opposers: “The books of the Evangelists & the books of the minim they bởi not save sầu from a fire.Quý khách hàng sẽ xem: Evangecác mục là gì

Họ cũng áp dụng danh Đức Chúa Trời lúc viết sách.

Bạn đang xem: Evangelist là gì

Cuốn The Tosefta (sách ghi lại những qui định của bạn Do Thái được hoàn chỉnh vào lúc năm 300 công nguyên) nói tới việc mọi kẻ kháng đối đốt những sách của tín đồ vật đạo Đấng Ki-tô: “Các sách của các kẻ lan truyền Phúc âm với của minim cấp thiết thoát khỏi lửa.The Christian evangelist Philip met up with the man and asked: “Do you actually know what you are reading?”Người rao giảng tin mừng của đấng Christ là Phi-líp đã đến gặp ông với hỏi: “Ông đọc lời bản thân hiểu kia chăng?”After writing about the evangelistic zeal of the early Christians, one scholar laments: “Unless there is a transformation of contemporary church life so that once again the task of evangelism is something which is seen as incumbent on every baptized Christian, and is backed up by a chất lượng of living which outshines the best that unbelief can muster, we are unlikely lớn make much headway.”Sau Khi viết về lòng sốt sắng của tín vật dụng Đấng Christ thời ban đầu so với quá trình truyền đạo, một học tập đưa than: “Chúng ta sẽ không hiện đại trừ phi giáo hội có sự chuyển đổi cơ chế nhằm một đợt tiếp nhữa, nhiệm vụ truyền giáo buộc phải là phận sự của đầy đủ tín đồ vật Đấng Christ sẽ báp têm; cung ứng là 1 trong lối sinh sống đạo đức, rất nổi bật hơn nhiều nếp sinh sống fan thiếu tín nhiệm đạo”.These are most famous for their abstract decoration, although figures, và sometimes scenes, were also depicted, especially in Evangelist portraits.Chúng là những đồ trang trí trừu tượng khét tiếng độc nhất, mặc dù các nhân vật hay cảnh quan thỉnh thoảng cũng rất được diễn tả, đặc trưng vào tnhóc con chân dung của Evangedanh sách.That organization included apostles, prophets, seventies, evangelists (patriarchs), pastors (presiding officers), high priests, elders, bishops, priests, teachers, and deacons.Tổ chức kia có gồm các sứ đọng thiết bị, những vị tiên tri, những thầy bảy mươi, các vị rao giảng phúc âm (các tộc trưởng), những mục sư (những chức sắc chủ tọa), các thầy tư tế thượng phẩm, những anh cả, những giám trợ, các thầy tứ tế, các thầy giảng và những thầy trợ tế.“We believe sầu in the same organization that existed in the primitive sầu Church, viz.: apostles, prophets, pastors, teachers, evangelists, etc.“Chúng tôi tin ở cùng một loại tồ chức mà đang gồm vào Giáo Hội nguyên ổn tbỏ, tức là cũng đều có các vị sđọng thứ, tiên tri, giám trợ, thầy giảng, những vị rao giảng phúc âm cùng vân vân.Mugisha is one of the plaintiffs from SMUG represented by the Center for Constitutional Rights using the Alien Tort Statute lớn sue American evangelist Scott Lively for crimes against humanity for his work on the Uganda"s Anti-Homosexuality Bill, work described as inciting the persecution of gay men and lesbians & as "conduct ... actively trying to lớn harm và deprive sầu other people of their rights is the definition of persecution".Mugisha là một trong trong các nguim solo của tổ chức SMUG đang nhờ vào Center for Constitutional Rights đại diện thay mặt - sử dụng điều quy định Alien Tort Statute - để khiếu nại mục sư truyền giáo Scott Lively người Mỹ về Tội ác hạn chế lại loại fan vì chưng vấn đề làm của ông đối với Uganda Anti-Homosexuality Act, năm trước (Đạo phương pháp phòng Đồng tính luyến ái Uganda, 2014), một vấn đề có tác dụng được biểu thị là kích rượu cồn câu hỏi bách hại những người dân nam cùng nàng đồng tính luyến ái và "phương pháp xử sự... nỗ lực tích cực để làm sợ hãi cùng tước đoạt đoạt các quyền của không ít người khác là định nghĩa của sự việc bách hại"..Tom Short (born March 23, 1957) is an American traveling campus evangelist affiliated with Great Commission Churches.This is a striking contrast to the scandalous misuse of donated money recently reported in connection with some television evangelists.Đây là 1 trong sự tương phản bội rõ ràng cùng với gần như sự sử dụng về tiền tài góp phần nhưng các báo chí mới đây vẫn đăng các tương quan tới vài ba bạn “giảng Phúc-âm trong truyền hình”.Hinn has written that on 21 December 1973, he traveled by charter bus from Toronlớn khổng lồ Pittsburgh khổng lồ attend a "miracle service" conducted by evangelist Kathryn Kuhlman.Hinn viết rằng vào trong ngày 21 tháng 1hai năm 1973, ông đi bởi xe cộ buýt trường đoản cú Toronto cho Pittsburg để dự một "buổi nhóm phxay lạ" dưới sự trả lời của Kathryn Kuhlman.According khổng lồ one legover, the “virgin” Mary, accompanied by John the Evangelist en route to Cyprus to lớn visit Lazarus, landed at Athos as the result of a sudden violent storm.Theo truyền thuyết, “trinch nữ” Ma-ri, thuộc với người viết Phúc Âm là Giăng vẫn trê tuyến phố đi đến Chíp-rơ nhằm thăm La-xa-rơ, đang bắt buộc ghẹ vào Athos bởi bất thần gặp mặt một trận bão dữ dội.“...

Xem thêm: Do You Like To Play Tag Là Gì ? Do You Like To Play Tag

This book ... tells us that our Savior made His appearance upon this continent after His resurrection; that He planted the Gospel here in all its fulness, và richness, và power, and blessing; that they had Apostles, Prophets, Pastors, Teachers, & Evangelists, the same order, the same priesthood, the same ordinances, gifts, powers, and blessings, as were enjoyed on the eastern continent; that the people were cut off in consequence of their transgressions; that the last of their prophets who existed among muốn them was commanded to write an abridgment of their prophecies, history, etc., & lớn hide it up in the earth, and that it should come forth and be united with the Bible for the accomplishment of the purposes of God in the last days.“... Quyển sách này ... cho họ hiểu được Đấng Cứu Rỗi đang hiện nay đến bên trên lục địa này sau khoản thời gian Ngài phục sinh; rằng Ngài đang thiết lập Phúc Âm địa điểm trên đây cùng với tất cả sự hoàn toản, nhiều mẫu mã, gia thế và phước lành của Phúc Âm đó; rằng những người dân được diễn đạt trong Sách Mặc Môn phần đa sẽ gồm Các Sđọng Đồ, Tiên Tri, Giám Trợ, Thầy Giảng, cùng Các Vị Rao Giảng Phúc Âm và một riêng lẻ tự, và một chức bốn tế, thuộc các giáo lễ, ân tứ đọng, quyền lực với phước lành nlỗi lục địa đông pmùi hương đang trúc hưởng; rằng những người này đã biết thành bài trừ vì chưng đầy đủ sự phạm giới của họ; rằng vị tiên tri cuối cùng còn sống trong số họ đã làm được truyền lệnh yêu cầu viết 1 phần bắt lược phần đông lời tiên tri, lịch sử hào hùng của họ, v.v., cùng có nó đi đựng giấu dưới khu đất, với rằng nó vẫn Ra đời và được kết phù hợp với Kinh Thánh nhằm chấm dứt những mục tiêu của Thượng Đế giữa những ngày cuối cùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÙNG CHUYÊN MỤC MỚI

 • Connect broadband connection là gì

 • Enter network credentials là gì

 • Hgu và sfu là gì

 • Rela có nghĩa là gì

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.