DRAINED LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Drained là gì

*
*
*

drained
*

drain /drein/ danh từ ống dẫn (nước...), cống, rãnh, mương, máng (y học) ống dẫn lưu sự rút ít hết, sự bòn rút hết, sự tiêu tốn, sự có tác dụng kiệt quệa drain on someone"s purse: sự bòn rút ít tài chánh ai (tự lóng) hớp nhỏ dại (rượu) ngoại rượu cồn từ ((thường) + off, away) rút ít, túa, tiêu (nước); làm cho ráo nước (áo xống giặt, bát đĩa rửa)lớn drain off the water: dỡ nước uống cạn (nước, rượu)khổng lồ drain dry; khổng lồ drain lớn the dregs: uống cạn (y học) dẫn lưu rút ít không còn, bòn rút không còn, tiêu tốn, có tác dụng kiệt quệkhổng lồ drain the wealth of a country: bòn rút ít hết của nả của một nướcto lớn drain someone of his property: rước hết của cải của người nào, bòn rút ít hết gia sản của ai nội rượu cồn từ ((thường) + off, away) chảy đi, thoát đi, tiêu đi (nước...) ráo nước (áo quần giặt, bát đĩa rửa) (+ through) tan ròng ròng rã, chảy nhỏ dại giọt (qua...)
đang hút khôLĩnh vực: hóa học và đồ vật liệusẽ tháo cạndrained cablecáp được hút khôdrained cablecáp túa nhựa o đã tháo cạn, đã hút khô
*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Rút Tiền Atm ; Lưu Ý Khi Mở Tài Khoản Ngân Hàng

*

*

adj.

emptied or exhausted of (as by drawing off e.g. water or other liquid)

a drained marsh

a drained tank

a drained and apathetic old man...not caring any longer about anything


n.

tube inserted into a body cavity (as during surgery) to lớn remove sầu unwanted materiala gradual depletion of energy or resources

a drain on resources

a drain of young talent by emigration

v.

deplete of resources

The exercise class drains me of energy

empty of liquid; drain the liquid from

We drained the oil tank


English Synonym & Antonym Dictionary

drains|drained|drainingsyn.: deprive draw off dry empty exhaust filter spend use