ĐỊNH KHOẢN TIẾNG ANH LÀ GÌ

Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế tân oán thông dụng - Để quá trình của khách hàng được thuận lợi và dễ dàng hơn, các bạn không thể không có kỹ năng và kiến thức về giờ Anh chuyên ngành. Đối với ngành kế toán cũng vậy. Sau phía trên, công ty chúng tôi sẽ tổng phù hợp danh sách trường đoản cú vựng giờ anh siêng ngành kế tân oán - kiểm tân oán nhưng chúng ta hay gặp trong nghành nghề dịch vụ này, hy vọng bọn chúng sẽ giúp chúng ta dễ dàng làm việc trong môi trường thiên nhiên kế toán- kiểm toán thù bởi giờ đồng hồ Anh thuận lợi rộng.

Bạn đang xem: Định khoản tiếng anh là gì

Bạn đã xem: Định khoản tiếng anh là gì


*

** Dưới đó là đều trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành kế tân oán phổ biến tuyệt nhất hiện thời, thuộc Shop chúng tôi mày mò qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: Chi tiêu đề xuất trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng phẳng kế toán

8. Bookkeeper: bạn lập báo cáo

9. Capital construction: thiết kế cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in h& : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đang chuyển

14. Cheông chồng & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi tiêu thiết kế cơ bạn dạng dlàm việc dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn chào bán hàng

17. Current assets: Tài sản giữ cồn với đầu tư nlắp hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm đến hạn trả

19. Deferred expenses: Ngân sách chi tiêu ngóng kết chuyển

trăng tròn. Deferred revenue: Người thiết lập trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định mướn tài chính

24. Equity và funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Chi tiêu chuyển động tài chính

28. Extraordinary expenses: Ngân sách chi tiêu bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asphối costs: Ngulặng giá gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản vắt định

37. General and administrative expenses: giá cả làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments & tools: Công cầm, dụng cụ vào kho

43. Intangible fixed asmix costs: Nguyên giá gia sản cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ chi tiêu vạc triển

48. Itemize: Mở đái khoản

49. Leased fixed asmix costs: Nguim giá bán gia tài cố định mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ đề xuất trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài bao gồm dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, cam kết quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư hội chứng khân oán dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách hàng sẽ xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế tân oán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định với đầu tư nhiều năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận trường đoản cú chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu lại cồn khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản buộc phải thu khác

69. Other short-term investments: Đầu bốn ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn chủ ssinh hoạt hữu

71. Payables to employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: Chi phí trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận trường đoản cú vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá sản phẩm tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng sở hữu sẽ đi trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu cần có, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản đề xuất thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: Chi tiêu cung cấp hàng

85. Sales rebates: Giảm giá cả hàng

86. Sales returns: Hàng buôn bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nđính hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài bao gồm nlắp hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nlắp hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp vay vốn, ký cược, cam kết quỹ nthêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu bốn hội chứng khoán thù nthêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản vượt hóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes & other payables to lớn the State budget---- Thuế cùng những khoản đề nghị nộp đơn vị nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: Tổng cùng mối cung cấp vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng trọn cùng phúc lợi

** Một số từ bỏ vựng chăm ngành lúc kế toán thù thao tác cùng với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ buộc phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản yêu cầu thu

4. Accrual basi: phương thức kế toán thù dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá bán cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: phương thức kế toán thù dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ tiền gửi

14. Clear: thanh hao toán thù bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh khô tân oán bằng đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: tlỗi ủy nhiệm

26. Non-thẻ instrument: phương tiện tkhô hanh toán ko dùng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số từ bỏ vựng liên quan mang lại kế toán thù quản ngại trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative expenses: Ngân sách chi tiêu cai quản doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Ngân sách hoạt động tài chính

5. Financial ratquả táo : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: Chi phí bảo đảm mặt hàng lưu lại kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Nguim tắc giá chỉ gốc

** Các bí quyết trong giờ anh tiếp xúc siêng ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng cung cấp ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng so với doanh ngdàn xếp mại là chủ yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to lớn supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ buộc phải trả cuối kỳ – số dư nợ nên trả vào đầu kỳ + những khoản ưu tiên nhận thấy + Các khoản chi phí nợ trả đến nhà cung ứng + bù trừ giữa nợ đề nghị thu với nợ yêu cầu trả.

Xem thêm: Cach Choi Xa Thu Là Gì - Cách Chơi Xạ Thủ Đường Dưới Gà Mấy Cũng Thành Pro

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý hiếm còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chăm ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thông dụng

Trên đây là phần đa tự vựng chuyên ngành kế toán được thực hiện nhiều duy nhất nghỉ ngơi từng doanh nghiệp.

Để có thể có tác dụng giỏi hơn trong từng lĩnh vực của ngành kế toán thù, thì ngay bay giờ đồng hồ chúng ta buộc phải lý thuyết xu hướng trở nên tân tiến trong sự nghiệp của mình. Mà hoàn toàn có thể giải pháp tốt cùng hiệu quả độc nhất bay tiếng là không xong xuôi cải thiện kiến thức và kỹ năng tương tự như kinh nghiệm thao tác làm việc của bản thân qua những khóa huấn luyện và đào tạo kế toán ở các trung tâm.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÙNG CHUYÊN MỤC MỚI

 • #4621: cream pie là gì vậy mấy thím?

 • Hư vinh là gì

 • Bankai là gì

 • Vàng mười là gì

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.