Diện Tích Tiếng Anh Là Gì? Một Số Ví Dụ Về Diện Tích Trong Tiếng Anh

Diện tích là đại lượng biểu hiện phạm vi của hình hoặc hình hai chiều hoặc lamina phẳng, trong mặt phẳng. Diện tích là một trong những tư tưởng quen thuộc trong hệ thống đo lường thế giới. Chúng ta đang phát hiện quan niệm này vào lịch trình học với trong không ít nghành nghề dịch vụ liên quan cho xây cất. Vậy diện tích giờ anh là gì?


*
*
*

Formula for area of ​​square

(Công thức tính diện tích hình vuông)

Công thức: S = a x a.

Bạn đang xem: Diện tích tiếng anh là gì? một số ví dụ về diện tích trong tiếng anh

To calculate the area of ​​a square, we multiply the length of a side by itself.

(Muốn tính diện tích hình vuông vắn, ta lấy độ nhiều năm một cạnh nhân với bao gồm nó)

Formula for area of ​​a rectangle

(Công thức tính diện tích S Hình chữ nhật)

Công thức: S = a x b.

To calculate the area of ​​a rectangle, we multiply the length by the width (same unit of measure).


(Muốn nắn tính diện tích S hình chữ nhật, ta mang chiều dài nhân cùng với chiều rộng lớn , cùng một đơn vị chức năng đo)

Formula for area of ​​a parallelogram

(Công thức tính diện tích Hình bình hành)

Công thức: S = a x h

To calculate the area of ​​a parallelogram, multiply the base length by the height (same unit of measure).

Muốn nắn tính diện tích hình bình hành, ta mang độ dài đáy nhân với chiều cao, cùng một đơn vị chức năng đo)

Formula for area of ​​rhombus

(Công thức tính diện tích Hình thoi)

Công thức: S = (M x N)/2

To calculate the area of ​​a rhombus, we take the sản phẩm of the lengths of the two diagonals divided by 2 (same unit of measure).


(Muốn nắn tính diện tích hình thoi, ta lấy tích độ lâu năm hai tuyến phố chéo cánh phân chia cho 2, cùng một đơn vị chức năng đo).

Formula for area of ​​a triangle

(Công thức tính diện tích hình tam giác)

Công thức: S = (a x h)/2

To calculate the area of ​​a triangle, we multiply the base length times the height & divide by 2 (same unit of measure).

(Muốn nắn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ lâu năm lòng nhân với độ cao rồi phân chia mang lại 2 cùng một đơn vị đo).

Formula to lớn calculate the area of ​​a trapezoid

(Công thức tính diện tích S hình thang)

Công thức: S = (a + b)x h/2

To calculate the area of ​​a trapezoid, we take the sum of the lengths of the two bases multiplied by the height & then divide it by 2 (same unit of measure).

Xem thêm: Giờ Sa Và Ch Là Gì, Là Ban Ngày Hay Là Ban Đêm? Zenfone 5 Cài Đồng Hồ Báo Thức

(Muốn nắn tính diện tích S hình thang, ta đem tổng độ dài nhị đáy nhân với độ cao rồi đem chia mang lại 2, và một đơn vị chức năng đo).

Formula for calculating the area of ​​a circle

(Công thức tính diện tích hình tròn)

Công thức: r x r x 3,14

To calculate the area of ​​a circle, multiply the radius by the radius & then multiply it by 3.14.

(Muốn tính diện tích S hình tròn trụ, ta đem cung cấp gớm nhân với nửa đường kính rồi nhân cùng với số 3,14.)

Calculate the area around the cube

(Tính diện tích S bao phủ hình lập phương)

Công thức: Sxq = Sm x 4

To calculate the surrounding area, we multiply the area of ​​1 face of the cube by 4.

(Muốn tính diện tích S bao quanh, ta mang diện tích 1 mặt của hình lập pmùi hương nhân với

Calculate the total area of ​​a cube

(Tính diện tích S toàn phần hình lập phương)

Công thức: Stp = Sm x 6

To calculate the surrounding area, we multiply the area of ​​1 face of the cube by 6 .

(Muốn tính diện tích bao phủ, ta lấy diện tích 1 mặt của hình lập phương nhân cùng với 6)

Calculate the area around the rectangle

(Tính diện tích S bao phủ hình hộp chữ nhật)

Công thức: Sxq = Phường. x c

To calculate the surrounding area of ​​a rectangular box, we multiply the perimeter of the base by the height (same unit of measure).

(Muốn nắn tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, ta đem chu vi dưới mặt đáy nhân cùng với chiều cao, và một đơn vị chức năng đo).

Calculate the total area of ​​the rectangular box

(Tính diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhật)

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

To calculate the total area of ​​a rectangular box, we take the surrounding area of ​​the rectangular box plus 2 times the area of ​​the base (same unit of measure).

(Muốn nắn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta rước diện tích S bao phủ của hình hộp chữ nhật cùng với gấp đôi diện tích S đáy ,và một đơn vị đo).

vì thế chúng ta vẫn biết diện tích S tiếng anh là gì chưa? và các ví dụ bí quyết áp dụng từ thời điểm ngày trong giờ anh nhé. Cảm ơn chúng ta gạnh thăm blog công ty chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÙNG CHUYÊN MỤC MỚI

 • #4621: cream pie là gì vậy mấy thím?

 • Hư vinh là gì

 • Bankai là gì

 • Vàng mười là gì

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.