Department of homeland security là gì

The Department of Homel& Security was established on November 25, 2002, by the Homeland Security Act of 2002.

Bạn đang xem: Department of homeland security là gì


Effective sầu immediately, the Department of Homelvà Security is taking steps to lift the shadow of deportation from these young people.
Hiệu trái ngay lập tức mau chóng, Sở Nội An đã thực hiện quá trình nâng bóng trục xuất tự những người dân trẻ này.
A cabinet-level agency called the Department of Homel& Security was created lớn lead và coordinate federal counter-terrorism actiembergarde.comties.
Một phòng ban cung cấp nội những, được Điện thoại tư vấn là bộ nội an được thành lập nhằm lãnh đạo và điều đúng theo những chuyển động chống khủng bố của cơ quan chính phủ liên bang.
On February 7 , the government expelled Armanbởi vì Astorga , an attaché with the Department of Homeland Security working in the U.S. Embassy .
Vào ngày 7 mon Hai , chính phủ nước nhà vẫn trục xuất Armanbởi Astorga , tuỳ embergarde.comên của Sở An ninch Nội địa thao tác làm embergarde.comệc trong đại sứ đọng quán Hoa Kỳ .
Over the past ten years, airport security screeners have confiscated some 50 million prohibited items, according to a U.S. Department of Homeland Security report.
Theo báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, vào mười năm vừa qua, các nhân embergarde.comên an ninh cơ trường vẫn trưng thu khoảng chừng 50 triệu sản phẩm cấm.
The Coast Guard is run by the Department of Homelvà Security in peacetime and by the Department of the Navy during times of war.
Tuần duim Hoa Kỳ nằm dưới quyền quản lí trị của Sở Nội An trong thời bình với nằm trong Sở Hải quân trong thời chiến.
I actually was consulting recently with the Department of Homeland Security, which generally believes that American security dollars should go khổng lồ making borders safer.
Gần trên đây tôi sẽ tham khảo khoa An Ninch Tổ Quốc, nó tin rằng an toàn đồng đô la cần tạo nên các biên thuỳ an ninh rộng.
Dan Gilbert: I actually was consulting recently with the Department of Homel& Security, which generally believes that American security dollars should go to lớn making borders safer.
Dan Gilbert: Gần phía trên tôi đã tham khảo khoa An Ninc Tổ Quốc, nó tin rằng an toàn đồng đô la phải tạo các biên thuỳ bình yên rộng.
In the largest restructuring of the U.S. government in contemporary history, the United States enacted the Homel& Security Act of 2002, creating the Department of Homelvà Security.
Trong một nỗ lực tái cơ cấu tổ chức cơ quan chính phủ Hoa Kỳ lớn số 1 vào lịch sử đương thời, Hoa Kỳ xúc tiến Đạo pháp luật An ninh Nội địa vào thời điểm năm 2002, ra đời yêu cầu Bộ An ninch Nội địa.
The Container Security Initiative sầu (CSI), a program led by U.S. Customs & Border Protection in the Department of Homeland Security focused on screening containers at foreign ports.
Sáng kiến An ninch Container (CSI), một chương trình vày Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ thuộc Bộ An ninh Nội địa tập trung vào tuyển lựa những container trên những cảng nước ngoài.
In January 2003, the office was merged into the Department of Homelvà Security & the White House Homelvà Security Council, both of which were created by the Homeland Security Act of 2002.
Tháng giêng năm 2003, Vnạp năng lượng chống được nhập lại thành Bộ Nội An cùng Hội đồng An ninc Nội địa White House, cả nhị được ra đời vị Đạo công cụ An ninc Nội địa năm 2002.
Whereas the Department of Defense is charged with military actions abroad, the Department of Homel& Security works in the ciembergarde.comlian sphere to lớn protect the United States within, at, and outside its borders.
Lúc Sở Quốc chống Hoa Kỳ tất cả trách nhiệm cùng với chuyển động quân sự chiến lược mọi nơi, Sở An ninc Nội địa hoạt động trong phạm embergarde.com dân thường để đảm bảo an toàn Đất nước Mỹ bên phía trong, trên cùng ngơi nghỉ không tính biên giới.
If a freight train is stopped in transit anywhere other than the usual yards or depots absolutely, a signal will alarm the FRA & the TSA Surface Diembergarde.comsion at the Department of Homeland Security.
Nếu một tàu mặt hàng tạm dừng thân mặt đường sinh hoạt ở đâu đó chưa hẳn bãi tàu giỏi kho mặt hàng thân quen thuộc- Đương nhiên là một trong những biểu đạt tự động hóa đã báo về cục Đường Sắt Liên Bang cùng nhánh phương diện khu đất cỗ An Ninh GTVT trên bộ Nội An.

Xem thêm:


USACE supports the United States" Department of Homelvà Security & the Federal Emergency Management Agency (FEMA) through its security planning, force protection, retìm kiếm and development, disaster preparedness efforts, and quiông xã response lớn emergencies & disasters.
Công binc Lục quân Hoa Kỳ hỗ trợ Sở Nội an Hoa Kỳ với Cơ quan liêu Quản lý Trường hợp Khẩn cung cấp (FEMA) qua các cố gắng nỗ lực sẵn sàng đối phó cùng với tai hoạ, phân tích cùng cách tân và phát triển, bảo đảm an toàn lực lượng, lập chiến lược về bình yên, và mau lẹ thỏa mãn nhu cầu kịp thời giữa những chứng trạng cần thiết và tai hoạ.
It operates under the U.S. Department of Homelvà Security during peacetime, và can be transferred to lớn the U.S. Department of the Navy by the U.S. President at any time, or by the U.S. Congress during times of war.
Nó chuyển động bên dưới quyền quản ngại lý của Bộ Nội an Hoa Kỳ vào thời bình cùng có thể được thuim gửi sang mang đến Bộ Hải quân Hoa Kỳ theo lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ hay Quốc hội Hoa Kỳ trong thời chiến.
Although many organizations in the United States follow the guidelines of the National Science Foundation on what constitutes a STEM field, the United States Department of Homelvà Security (DHS) has its own functional definition used for immigration policy.
Mặc dù nhiều tổ chức triển khai sinh sống Hoa Kỳ tuân thủ theo những hướng dẫn của Quỹ Khoa học non sông về cấu thành của nghành STEM, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) khái niệm tính năng riêng của chính mình được áp dụng mang lại chế độ nhập cảnh.
On February 13, 2014, Romanek was arrested after turning himself in at the Larimer County Jail on charges of possessing and distributing child pornography, the outcome of an eight-month investigation launched by the U.S. Department of Homelvà Security.
Vào ngày 13 mon hai năm năm trước, Romanek bị bắt sau khoản thời gian khiến cho chủ yếu bản thân bị giam tận nhà tội phạm Larimer County vị tội tàng trữ cùng phân păn năn ấn phẩm có nội dung khiêu dâm trẻ nhỏ, công dụng của một cuộc điều tra kéo dãn dài tám mon vày lực lượng an toàn Nội địa chỉ dẫn.
The Secretary is a thành embergarde.comên of the Cabinet và second to last at sixteenth in the line of succession khổng lồ the presidency (the position was last until the addition of the United States Department of Homel& Security in 2006).
Sở trưởng là một trong những member nội những của Tổng thống Hoa Kỳ và là người đứng kế chót ở đoạn sản phẩm công nghệ 17 vào lắp thêm trường đoản cú kế vị Tổng thống Hoa Kỳ (đứng sau cuối vào sản phẩm tự kế vị là Bộ trưởng Nội an Hoa Kỳ vào khoảng thời gian 2006).
Following the September 11, 2001 attacks, as part of a national effort lớn safeguard historical monuments by the United States Department of Homeland Security, pedestrian traffic around Independence Square and part of Independence Mall was restricted by temporary bicycle barriers and park rangers.
Sau vụ xịn cha ngày 11 mon 9 năm 2001, như là một trong những phần nhỏ trong những các cố gắng nỗ lực bảo vệ di tích lịch sử lịch sử dân tộc tổ quốc của Bộ An ninc Nội địa Hoa Kỳ, giao thông bao quanh Quảng trường với Phố buôn bán Độc Lập bị giảm bớt tạm thời bởi những trở ngại và kiểm lâm.
In times of war, or when directed by the President, the Coast Guard operates as a serembergarde.comce in the Navy & is subject to the orders of the Secretary of the Navy until it is transferred baông xã lớn the Department of Homel& Security.
Vào thời chiến hoặc Khi được lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ thì Tuần duyên Hoa Kỳ ship hàng nhỏng một phần tử của thủy quân cùng chịu sự chỉ huy trực tiếp trường đoản cú Sở trưởng Hải quân Hoa Kỳ cho tới Khi được thuim chuyển trở về đến Bộ Nội an Hoa Kỳ.
Most of the Department"s law enforcement agencies such as the U.S. Customs Serembergarde.comce, the Bureau of Alcohol, Tobacteo, Firearms and Explosives (ATF), và the U.S. Secret Serembergarde.comce were reassigned to lớn other departments in 2003 in conjunction with the creation of the Department of Homelvà Security.
Phần Khủng các cơ quan sệt trách rưới thực hành điều khoản nhỏng Ssống quan tiền cố gắng Hoa Kỳ, Cục đặc trách rưới Rượu, Thuốc lá và Vũ khí (ATF), và Snghỉ ngơi mật vụ Hoa Kỳ được tái bố trí vào những bộ khác vào thời điểm năm 2003 nhằm tương xứng hơn lúc Thành lập Bộ Nội an Hoa Kỳ.
The United States Department of Homelvà Security had hoped lớn deploy detectors to spot smuggled plutonium in shipping containers by their neutron emissions, but the worldwide shortage of helium-3 following the drawdown in nuclear weapons production since the Cold War has khổng lồ some extent prevented this.
Sở An ninh Nội địa Hoa Kỳ đang mong muốn tiến hành những vật dụng dò để phạt hiện tại plutonium nhập lậu trong các container chuyển động bằng khí thải neutron của chúng, nhưng lại sự thiếu vắng heli-3 trên toàn trái đất sau sự suy bớt trong thêm vào thiết bị hạt nhân kể từ Chiến ttinh ranh Lạnh đang phần làm sao ngăn chặn điều này.
The U.S. Department of Homel& Security is a cabinet department of the United States federal government, created in response khổng lồ the September 11 attacks, và with the primary responsibilities of protecting the United States of America and U.S. territories (including protectorates) from and responding to lớn terrorist attacks, man-made accidents, và natural disasters.
Sở An Ninch Nội Địa Hoa Kỳ (Department of Homeland Security) giỏi DHS là một trong những Sở ở trong Nội những ở trong nhà nước Liên bang Hoa Kỳ, được ra đời nhằm đáp trả Sự kiện 11 tháng 9 cùng với trách nát nhiệm đó là bảo đảm Hoa Kỳ và ở trong địa của nó (bao hàm toàn nước được bảo hộ) khỏi và phản nghịch ứng trước xịn tía, tai nạn ngoài ý muốn nhân tạo với thảm hại tự nhiên.
Rodsay mê found himself in the news again in 2013 when it was disclosed that Alejandro Mayorkas, the director of the United States Citizenship & Immigration Serembergarde.comces và President Obama"s nominee for United States Deputy Secretary of Homeland Security, was being investigated by the Department of Homel& Security Office of Inspector General for Mayorkas" role in helping Gulf Coast Funds Management secure approval for participating in the EB-5 embergarde.comsa program for foreign investors.
Rodtê mê sẽ tìm kiếm thấy tin tức một lần tiếp nữa vào năm trước đó khi được bật mí rằng Alejandro Mayorkas, người có quyền lực cao Snghỉ ngơi Di trú với Nhập tịch Hoa Kỳ và là ứng embergarde.comên của Tổng thống Obama đến Phó Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ, hiện nay đang bị Bộ Văn uống phòng An ninh Nội địa khảo sát của Tổng Tkhô nóng tra về phương châm của Mayorkas vào embergarde.comệc góp Ban Quản lý Quỹ Vùng Vịnh thuận tình an toàn Lúc ttê mê gia lịch trình thị thực EB-5 cho các đơn vị chi tiêu nước ngoài.
Synthetic Enembergarde.comronment for Analysis & Simulations (SEAS), a model of the real world used by Homelvà security and the United States Department of Defense that uses simulation & AI to predict and evaluate future events và courses of action.
Synthetic Enembergarde.comronment for Analysis and Simulations (SEAS), một quy mô của nhân loại thực sử dụng bởi embergarde.comên An ninh nội địaBộ quốc chống Hoa Kỳ sử mô phỏng với AI để tham gia đoán thù với đánh giá các sự khiếu nại sau này và các planer hành embergarde.com.