đấu trường danh vọng mùa đông 2018

About

Format

Group Stage - September 06th - October 24th, 2018Double Round-RobinTop four team advance lớn the playoffsAll matches are played in a Bo31 point for each game winWinning 2-0 grants 2 pointsWinning 2-1 grants 2 pointsLosing 1-2 grants 1 pointLosing 0-2 grants 0 pointsPlayoffs - October 27th, 2018 - November 10th, 2018Single Elimination BracketFinals Bo7All other matches are Bo5

Broadcast Talent

Host:Commentators:

Prize Pool


Place $ USD  ₫ VND Seed SeedTeam
*
1st
$25,725 600,000,000 ₫ AIC 2018 Spring 2019 Team Flash
*
2nd
$15,006 350,000,000 ₫ AIC 2018 Spring 2019 Swing Phantom
*
3rd
$8,574 200,000,000 ₫ AIC 2018 Spring 2019 OverClockerS
*
4th
$6,859 160,000,000 ₫ - Spring 2019 Honor Adonis
5th $5,573 130,000,000 ₫ - Spring 2019 Box Gaming
6th $4,716 110,000,000 ₫ - Spring 2019 Esports Kingdom
7th $4,287 100,000,000 ₫ - - Tamago AA
8th $3,430 80,000,000 ₫ - - Team Thái Nguyên

Award $ USD  ₫ VND PlayerTeam
Solo Lane MVP $430 10,000,000 ₫  Gấu Team Flash
Jungle MVP $430 10,000,000 ₫  ADC Team Flash
Mid Lane MVP $430 10,000,000 ₫  XB Team Flash
Bot Lane MVP $430 10,000,000 ₫  ĐạtKòiii Team Flash
Support MVP $430 10,000,000 ₫  ProE Team Flash

KT

Leona

NoFear
C
 NTB 
 KT 
 TF 
 Honn 
 Blake1 
 Zeref 
 Polo 
 Tisus 
 Yamate 
 TBD 
C
 TBD 

 BronzeV 
 ISSprox 
 Rin 
 Wicked 
 Leona 
 LuvC 
 Wissm 
 TBD 
C
 TBD 

 Namichi 
 Ara 
 Khiên 
 Ueki 
 Henry 
 Matoong 
 PSMan 
 TBD 
C
 TBD 

C
 Gấu 
 ADC 
 XB 
 BUG 
 ĐạtKòiii 
 ProE 
 Namchin 
 YL 
 TBD 
C
 TBD 

 HD 
 XE 
 Akashi 
 Oxy 
 NHO NYC 
 TBD 
C
 TBD 

C
 KA 
 Turtle 
 Radish 
 Chihiro 
 Chobits 
 Scizzar 
 BK Dừa 
 Harvin 
 TBD 
C
 TBD 

C
 Bão 
 AKN 
 Saru 
 Good09 
 Jeff 
 Thuần Nt 
 Nyo 
 Milano 
 TBD 
C
 TBD 

 YM 
 Sun 
*
 Zeus 
 Wigod 
 NoFear 
 Scor 
 TriumpZ 
 TBD 
C
 TBD 
1.2.3.

Xem thêm: Shaolin Là Gì ? Nghĩa Của Từ : Shaolin

4.5.6.7.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đổi Tên Facebook Chưa Đủ 60 Ngày Hoặc Quá 5 Lần, Cách Thay Đổi Tên Facebook Khi Chưa Đủ 60 Ngày

8.

1 Box Gaming acquired the roster of GameTV.

Bạn đang xem: đấu trường danh vọng mùa đông 2018

<1>2 EK Esports Kingdom acquired 659.<2>3 Adonis Esports renamed to lớn Honor Adonis.4 Saigon Phantom sponsored by Swing (Snack Brand) & renamed lớn Swing Phantom.<3>
Team Flash13-127-627p
OverClockerS11-323-1123p
Swing Phantom9-521-1521p
Honor Adonis7-717-1717p
Box Gaming6-816-1716p
Esports Kingdom5-915-1915p
Tamago AA4-1011-2011p
Team Thái Nguyên1-132-272p

2-0Oct 192-1Sep 062-0Oct 182-1Oct 230-2Oct 112-1Sep 261-2Oct 143-22-0, 1-24-22-1, 2-14-02-0, 2-04-22-1, 2-10-40-2, 0-24-12-1, 2-02-41-2, 1-2
2-1Sep 152-0Sep 262-0Oct 112-1Sep 300-2Oct 182-0Sep 071-2Sep 202-32-1, 0-23-22-0, 1-24-02-0, 2-04-22-1, 2-11-40-2, 1-22-22-0, 0-21-41-2, 0-2
1-2Oct 082-1Oct 042-0Oct 240-2Oct 101-2Oct 132-0Oct 220-2Sep 082-41-2, 1-22-32-1, 0-24-02-0, 2-02-20-2, 2-01-41-2, 0-24-02-0, 2-01-40-2, 1-2
0-2Sep 090-2Sep 230-2Sep 200-2Oct 222-1Oct 040-2Oct 140-2Oct 060-40-2, 0-20-40-2, 0-20-40-2, 0-20-40-2, 0-22-32-1, 0-20-40-2, 0-20-40-2, 0-2
1-2Sep 191-2Oct 130-2Sep 222-0Sep 160-2Oct 072-1Sep 081-2Sep 272-41-2, 1-22-41-2, 1-22-20-2, 2-04-02-0, 2-00-40-2, 0-22-32-1, 0-23-21-2, 2-0
2-0Sep 222-1Sep 092-0Sep 302-0Sep 272-0Sep 062-1Oct 232-1Sep 154-02-0, 2-04-12-1, 2-04-12-0, 2-13-22-0, 1-24-02-0, 2-04-12-1, 2-04-12-1, 2-0
0-2Oct 032-0Oct 070-2Sep 162-0Sep 282-0Oct 170-2Sep 190-2Oct 101-40-2, 1-22-22-0, 0-20-40-2, 0-24-02-0, 2-03-22-0, 1-21-40-2, 1-20-40-2, 0-2
2-1Sep 282-0Oct 242-1Oct 172-0Sep 070-2Oct 030-2Oct 192-0Sep 234-22-1, 2-14-12-0, 2-14-12-1, 2-04-02-0, 2-02-30-2, 2-11-40-2, 1-24-02-0, 2-0


Chuyên mục: TIN GAME