Chương 1 chưng hửng bns

Tin Tức Kinch Thánh SÁCH TÂN ƯỚCSÁCH CỰU ƯỚC Kinh Thánh MP3 Hội Đoàn Giới Gia Trưởng Giáo quần thể Thánh Ca Tài liệu

Chương thơm 9 => Tlỗi Thứ Hai Gửi Tín Hữu Corinthô | Kinc Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)


Trlàm việc lại Việc qulặng trợ

1Về câu hỏi giao hàng những thánh, thì gồm viết mang lại đồng đội, tôi nói cũng bằng quá.2Vì tôi biết lòng nóng sắng của anh ý em; điều sẽ làm cho tôi được từ hào mà lại khoe cùng với các bạn bè vùng Makêdonia rằng: Xđọng Akhaia vẫn sẵn từ bỏ năm ngoái. Và lòng tận tình của đồng đội trái là mọt khuyến khích mang đến lắm bạn.3Dù sao, tôi cũng phái ít bạn bạn bè đi, kẻo trễ ra lời khen lao của Shop chúng tôi về anh em lại ra ngoa mất về đàng ấy, với để anh em được chuẩn bị sẵn sàng nlỗi tôi đã nói.4Chẳng vậy, một lúc hầu hết bạn bè fan Makêdonia mang lại với tôi, mà lại thấy bạn bè vẫn không động đậy, thì Shop chúng tôi -- nhằm khỏi nói là bằng hữu -- sẽ đề xuất tâng hẩng bẻ khía cạnh, đưa sử tất cả nhỏng thế!5Vậy tôi xét là cần được xin ít fan bạn bè đến với bằng hữu trước với dự liệu bài toán phúc hậu vẫn báo trước đó; để Việc được chuẩn bị sẵn sàng, cùng thực là bài toán phúc hậu, chđọng chưa hẳn là một trong những đồ vật biển lận.

6Vả chăng: gieo sẻn thì gặt sẻn; gieo hậu thì gặt hậu.7Mỗi fan (hãy cho) tùy thuộc vào ý định của lòng bản thân, ko cau bao gồm, không miễn chống, bởi tất cả hớn hngơi nghỉ cơ mà dâng, Thiên Chúa mới chấp nhận.8Vả lại Thiên Chúa gồm quyền đổ tràn ân lộc số đông trang bị xuống mang đến bằng hữu, nhằm bằng hữu vừa được luôn luôn luôn ấm no đông đảo bề, vừa còn dư đưa cơ mà thao tác làm việc phúc đức.9Nhỏng đã viết:

Người vẫn rộng lớn tay tía thí mang đến kẻ nghèo,

đức công thiết yếu của người vẫn bền mãi sau.

10Ðấng vẫn cung ứng giống đến kẻ gieo, với bánh nuôi bản thân cho bọn họ, vớ đang cung cấp và làm dư dật giống như đồng đội gieo, với sẽ mang lại sinch sôi nảy nlàm việc trái cây công đức của bạn bè.11Anh em sẽ được đề xuất prúc túc gần như bề nhằm thực hiện hồ hết việc bác ái; điều này qua tay chúng tôi, sẽ làm cho dậy lên tới mức Thiên Chúa lòng hàm ân cảm quí.12Vì bác vấn đề giao hàng này, một thánh vụ thì bắt buộc hơn, chẳng đông đảo đắp điếm vào các nỗi không được đầy đủ của những thánh, nhưng còn khiến cho chan đựng bao lời bái tạ dơ lên Thiên Chúa.13Nhờ Việc phục vụ nàgiống hệt như tang bệnh đành rành, họ sẽ tôn vinch Thiên Chúa vày thấy những bằng hữu vâng phục với tuyên xưng Tin Mừng Ðức Kisơn, cùng lòng đại lộ sẵn sàng chuẩn bị share với chúng ta tương tự như hết số đông tín đồ.14Còn chúng ta, bọn họ đang mang lời cầu nguyện mang lại đồng đội nhưng tỏ lòng tha thiất so với đồng đội, bởi vì nhận ra ơn siêu vời Thiên Chúa sẽ ban mang đến đồng đội.15Ðội ơn Thiên Chúa vì lộc cả khó lường Người ban!