CÁC CÁCH TỪ CHỐI TRONG TIẾNG ANH

Có không ít biện pháp khước từ để làm địch thủ không Cảm Xúc “chạnh lòng”. Hãy thuộc xem các tốt chiêu sau đây nhé!

1. Unfortunately, it’s not a good time.

Bạn đang xem: Các cách từ chối trong tiếng anh


*

Thật rủi ro rồi, từ bây giờ chưa hẳn thời khắc phù hợp.

2. Sadly I have sầu something else.

Tiếc thừa tôi có máy không giống rồi.

3. Apologies, but I can’t make it.

Xin lỗi nhé, nhưng lại tôi bắt buộc làm cho nắm.

4. Sounds great, but I can’t commit.

Nghe tốt đấy, dẫu vậy tôi tất yêu hứa đâu.

5. I’m not able to make that time.

Tôi bắt buộc triển khai bây giờ được đâu.

6. Thanks, but no.

Cảm ơn, tuy nhiên không.

7. I wish I could make it work.

Ước gì tôi rất có thể tạo cho nó hoạt động.

8. I wish I were able khổng lồ.

Giá như tôi rất có thể.

9. If only I could!

Giá nhỏng tôi có thể.

10. I’d love to – but can’t.

Tôi thích lắm – nhưng tôi tất yêu.

Xem thêm: Giải Thành Công Độc Của Boss 1 Cảng Huyết Sắc Cho Bạn Hiệu Ứng Gì?

11. If only it worked.

Giá nlỗi nó chuyển động.

12. Thanks for thinking of me, but I can’t.

Cảm ơn đã lưu giữ cho tới tôi, tuy vậy tôi không thể.

13. Another time might work.

Có lẽ cơ hội khác phù hợp rộng.

14. No thank you, but it sounds lovely.

Cảm ơn nhé, nhưng lại nghe giỏi đấy.

15. I believe sầu I wouldn’t fit the bill, I’m so sorry.

Giá kia không hợp với tôi, tôi xin lỗi nhé.

16. I wish there were two of me.

Giá nlỗi tôi rất có thể phân thân có tác dụng nhị được.

17. I’m honored, but can’t.

Rất hân hạnh tuy vậy tôi tất yêu.

18. I can’t give sầu you an answer right now, will you kiểm tra back with me?

Tôi thiết yếu vấn đáp hiện nay, bạn có thể hỏi thời gian khác được không?

19. I really appreciate you asking me, but I can’t do it.

Tôi rất cảm kích tuy thế tôi cần yếu làm cho nó.

trăng tròn. I understand you really need my help, but I’m just not able khổng lồ say yes to lớn that. I’m so sorry.

Tôi hiểu các bạn rất nên sự trợ giúp của tớ, mà lại giờ đồng hồ tôi chỉ là chưa có kỹ năng đồng ý cùng với điều đó. Thật xin lỗi.