Mua/bán nguyên liệu úp đồ

Blade & Soul đất nước hình chữ S - Vũ khí Thiên Thạch là tranh bị được upgrade trường đoản cú vũ khí Hổ Phách ở cấp 10, 11 hoặc 12.

Bạn đã xem: đá thiết bị knhị sáng sủa bnsBlade and Soul Việt Nam

Nhập vai / Game PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm gọi game

Blade and Soul VN – Vũ khí Thiên Thạch là vũ trang được tăng cấp từ vũ khí Hổ Phách nghỉ ngơi cung cấp 10, 11 hoặc 12. lúc bạn mua vũ khí Hổ Phách cấp cho 10, 11 hoặc 12, chúng ta cũng có thể upgrade lên khí giới Tinch Vân tương ứng ngơi nghỉ cung cấp 1, 2, 3 tương xứng. khi tăng cấp, vũ khí Tinh Vân vẫn bất chợt chuyển thành vũ trang Thiên Thạch hoặc Sao Băng.

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinch Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinc Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinh Vân 3

Vũ khí Sao Băng cấp cho 1

Nguyên ổn liệu

-50 Mhình họa Tinh Vân-200 Kết tinc Linch Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-đôi mươi Mhình họa Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 2

Ngulặng liệu – giả dụ bạn đã mua khí giới Hổ Phách cấp 11

-25 Mhình họa Tinch Vân-200 Kết tinch Linch Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-70 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguyên liệu – nếu như bạn vẫn cài vũ trang Sao Băng cấp 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinc Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 3

Ngulặng liệu – giả dụ bạn vẫn thiết lập tranh bị Hổ Phách cung cấp 12

-10 Mhình họa Tinch Vân-200 Kết tinc Linc Thạch-50 Kết tinc Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-100 Mhình họa Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Ngulặng liệu – nếu bạn đã sở hữu thiết bị Sao Băng cung cấp 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 4

Nguyên liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 5

Ngulặng liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinh Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 6

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 7

Ngulặng liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinch Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 8

Nguim liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinch Linch Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 9

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinc Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 10

Nguim liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinch Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 11

Ngulặng liệu

-Vũ khí Thủy Nộ-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 12

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Thủy Nộ-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng


Chuyên mục: TIN GAME