Bất nhẫn

Bà cũng thấy rằng Việc hành quyết một đứa ttốt 14 tuổi cấu thành "sự trừng phạt tàn nhẫn cùng bất thường."
Vào năm 1880, theo Thành Phố New York World, Standard Oil là "độc quyền tàn nhẫn, bất lịch sự, và độc quyền độc nhất từng được thắt chặt trên một đất nước".

Bạn đang xem: Bất nhẫn


By 1880, according to lớn the Thành Phố New York World, Standard Oil was "the most cruel, impudent, pitiless, and grasping monopoly that ever fastened upon a country".
Chắc chắn, những người dân không có tội nghỉ ngơi Estonia với các chỗ không giống đã đồng Chịu chình họa bất công tàn nhẫn, và Nhân Chứng Giê-hô-va nằm trong những kia.
To be sure, innocent people in Estonia and elsewhere have sầu suffered gross injustice, và Jehovah’s Witnesses as a group have been ahy vọng them.
Cuộc hành quyết tàn nhẫnbất công ấy chưa hẳn là lần thứ nhất trong lịch sử; bi thảm nuốm, cũng không là lần sau cùng.
Những bạn phản bội đối cũng cho rằng Việc tiêm tĩnh mạch tốn quá nhiều thời gian cho nên nó là hình pphân tử tàn nhẫnbất thường.
Opponents argue that the insertion of intravenous lines that take excessive amounts of time are tantamount khổng lồ being cruelunusual punishment.
mà còn, sự bắt bớ, bất công, tàn nhẫn, tội vạ, khó khăn về kinh tế, dịch kinh niên, tuôỉ lớn, bi thiết chán—phần lớn vấn đề này và hầu hết vụ việc không giống nữa đè nén trên bọn họ.
(2 Timothy 3:1, 13) Moreover, persecutions, injustices, cruelties, crimes, economic hardships, chronic illnesses, pangs of old age, emotional depressions —these & more may weigh heavily upon us.
Trên thực tiễn, tính tự nhà, kiên nhẫnbất vị kỷ là căn nguyên cho việc hợp ý vào cthị xã chnạp năng lượng gối sau khi kết thân.—1 Cô-rinh-sơn 7:3, 4.
In fact, self-control, patience, & unselfishness are the foundation of a satisfying sexual relationship in marriage. —1 Corinthians 7:3, 4.

Xem thêm: " Tín Chủ Là Gì, Nghĩa Của Từ Tín Chủ, Nghĩa Của Từ Tín Chủ


2 Những fan này có niềm tin rằng trái đất bắt đầu đang không hề chiến tranh, sự tàn nhẫn, tội trạng, bất công với bần hàn nữa.
2 These people believe sầu that the new world will be không tính phí from war, cruelty, crime, injustice, and poverty.
Đó cũng chính là niềm tin của ông rằng một án tử hình tiêu chuẩn bằng cách chỉm đầu vẫn ngăn chặn chế độ tàn nhẫn với bất công trong thời gian ngày.
It was also his belief that a standard death penalty by decapitation would prevent the cruel and unjust system of the day.
They became restless và grew weary of waiting for Moses, who “was taking a long time about coming down from the mountain.”
Coi người nước ngoài nhỏng đồ chó giỏi thứ ngựa và chửi bươi bọn họ chỉ khiến họ gán cho bọn họ dòng nổi tiếng xấu là tàn nhẫn với bất công mà lại thôi”.
Considering foreigners as being as base as dogs or horses & insulting them will only win from them the notoriety of our being unmercifulunrighteous.”
Nếu vậy, chúng ta cũng có thể tiện lợi trngơi nghỉ đề xuất mất kiên nhẫn hoặc bất mãn Lúc gặp mặt khó khăn hoặc Lúc phần đông việc không xảy ra vào tầm khoảng tốt theo cách chúng ta mong muốn.
Then we could easily become impatient or dissatisfied when things get difficult or events do not happen as or when we hope.
Khiêm nhịn nhường xuất xắc khiêm hòa là đức tính đặc biệt quan trọng góp một bạn hoàn toàn có thể kiên nhẫn chịu đựng sự bất công mà không trả thù.
Meekness is a svào quality that enables a person khổng lồ endure injustice with patience & without vindictiveness.
Đúng là kăn năn đạo trường đoản cú xưng theo Đấng Christ có kết quả bất hảo là đạo đức đưa, tàn nhẫn với vô luân.