BẤT GIÁC LÀ GÌ

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Ngài Mã Minh Bồ Tát Tạo Luận - Sa Môn Thích Thiện tại Hoa Lược Dịch Và Lược Giải
LUẬNĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCHNGHĨA VÀ LƯỢC GIẢINgài Mã Minh Bồ Tát tạo thành Luận Ngài Chơn đế Tam Tạng dịch chữ Phạn ra chữ Hán Sa môn Thích Thiện tại Hoa lược dịch cùng lược giải Giảng lần sản phẩm công nghệ nhứt trên Phật Học Đường Nam Việt Ngày 12 mon 9 năm Tân Sửu (1110 61)

BÀI THỨ NĂM

MỤC LỤC

2. Nói về nghĩa "Bất giác" (ko giác ngộ: mê)a.Nói về Tam tế1. Nghiệp tướng tá (Vọng động)2. Chuyển tướng (Tâm khác nhau, trực giác)3. Hiện tướng mạo (Chình họa bị phân biệt)b.Nói về lục thô1. Trí tướng (Vọng thức phân biệt)2. Tương tục tướng mạo (Vọng niệm tương tục)3. Chấp thủ tướng (Chấp sự vật)4. Kế danh từ tướng mạo (Chấp danh tự)5. Khởi nghiệp tướng tá (chế tạo nghiệp)6. Nhiệp hệ khổ tướng mạo (tbọn họ, quả)c.Nói về nhị Tướng1. Đồng (đồng phiên bản chất)2. Khác (không giống hình tướng)

BÀI THỨ NĂMCHƯƠNG THỨ BA


PHẦN GIẢI THÍCH

NÓI VỀ NGHĨA "BẤT GIÁC"

CHÁNH VĂN

Do không thực sự biết pháp "Chơn như" nên trung khu bất giác (mê) nổi lên, tức tốc khởi vọng niệm (sanh tướng mạo vô minh). Song vọng niệm vị là không có thiệt thể, buộc phải chẳng rời Bản giác.

Bạn đang xem: Bất giác là gì

Thí như tín đồ lầm phương thơm hướng; bởi vì bao gồm pmùi hương hướng nên mới lầm, nếu không phương thơm hướng thì không tồn tại lầm.

Chúng sinh cũng như vậy, vì có "Giác" đề nghị mới co "Mê"; trường hợp không tồn tại "Giác" thì cũng không tồn tại "Mê" (Bất giác)

Song chúng sanh cũng nhờ bao gồm "Tâm vọng tưởng bất giác" này, bắt buộc mớibiết rành mạch danh trường đoản cú và nghĩa lý của các pháp. Và cũng nhờ gắng mà lại chưPhật new hoàn toàn có thể bởi bọn chúng sinh thổ lộ "Crộng giác" (tánh Phật). Nếu lìa "Tâm bất giác" thì cũng bắt buộc chỉ bày cái "Chơn giác" được (dụnhư lìa sóng không có nước).

LƯỢC GIẢI

Chúng sanh vày ko ngộ được Phật tánh (bạn dạng giác) nên được gọi là mê (bất giác). Song dòng "mê" này không tồn tại thiệt thể, chỉ mang Phật tánh làm thể, yêu cầu không rời Phật tánh (bản giác) được. Cũng như fan lầm đường, do cótuyến đường phải bắt đầu có lầm, giả dụ không tồn tại tuyến phố thì cũng không có sự lỡ lầm. Bởi thế nên, giả dụ rời Phật tánh (bàn giác) thì cũng không tồn tại cáimê (bất giác). Cũng nhỏng bỏ sóng, không có nước.

Sóng, cũng dựa vào gồm loại mê vọng (bất giác) này, cần chúng sanh bắt đầu biếtkhác nhau các pháp chơn vọng, thánh phàm cùng buồn rầu cảnh khổ sanh tử,đam mê chiêu mộ điều vui "Niết bàn".

Và cũng dựa vào chúng sinh gồm biết phân minh, đề nghị chỏng Phật bắt đầu hoàn toàn có thể thuyết pháp đào tạo, chỉ bày Phật tánh (crộng giác). Nếu không có trung ương mê vọng bất giác minh bạch của bọn chúng sanh, thì Phật cũng ko làm sao chỉ bày Phật tánh (chơn giác) cho cái đó sinh được.

Đọc qua đoạn văn này, họ phải Để ý đến câu: "Vì ko ngộ được Phật tánh, nên người ta gọi là mê" hay thay đổi lại phương pháp nói "Tại sao gồm dại?" vì chưakhôn vậy". Vậy thì cái mê dở người (vô minh) này, saün gồm trường đoản cú hồi như thế nào mang lại tiếng, bởi từ bỏ hồi làm sao mang đến giờ đồng hồ chúng sanh trước đó chưa từng ngộ được Phật tánh.

Nói tóm lại, chơn hẳn như là cùng với vô minh bên cạnh đó có, không phải chơn hẳn như tất cả trước, vô minch tất cả sau. Khi chơn hẳn như là (Phật tánh) hiện nay, thì vô minc mất, cũng giống như lúc "khôn" rồi, thì "dại" trường đoản cú không còn.

GIẢI DANH TỪ

"Bất giác": do dự. Thật ra không phải là ko biết; vẫn có biết, tuy nhiên cái "biết" ấy hư vọng, chẳng crộng thiệt, cần cũng Call là "vọng niệm" hay "vô minh" v.v..

"Không thật biết": Chúng sanh vẫn biết được chơn hoàn toàn như là hay Phật tánh; tuy vậy chỉ biết suông trên văn từ bỏ, vì ý thức sáng tỏ hỏng dối mà thôi; chứ không biết đúng như thật.

(Đoạn này nói đến căn bạn dạng vô minh (bất giác), tiếp dưới đây đang nói tới chi mạt vô minc (tam tế, lục thô).

A. NÓI VỀ TAM TẾ

CHÁNH VĂN

Và, vày "Bất giác" (cnạp năng lượng bản vô minh) cần sanh ra tía tướng mạo siêu vi tế (tam tế: bỏ ra mạt vô minh); cha tướng tá vi tế này sẽ không rời"Bất giác".

1. Tướng nghiệp vô minh(nghiệp tướng):vì chưng "Bất giác" (hoặc) cho nên vì thế tâm động, call đó là "Nghiệp". Bởi nuốm nghiệp (nhơn) nên tất cả "khổ"(quả) . Trái lại, trường hợp "Giác" (không tồn tại hoặc) thì trọng tâm ko động(nghiệp nhơn) đề xuất cũng không khổ (quả).

2. Tướng năng kiến (chuyển tướng Tức là loài kiến phần). Vì tất cả "Động"(nghiệp tướng) do đó sanh ra "Năng phân biệt" (năng kiến). Nếu ko "Động" thì không tồn tại "Năng phân biệt" (không có nghiệp tướng mạo thì cũng không có gửi tướng).

3. Tướng chình họa giới(hiện nay tướng tá tức là tướng mạo phần).

Xem thêm: Xuyên Âm Dương Sư - Thức Thần: Hoang Xuyên Chi Chủ

Vì có "Năng phân biệt" (kiếnphần) cần chình họa bị sáng tỏ (tướng mạo phần) vọng hiển thị. Bởi vậy nên rời "Năng phân biệt" (kiến phần) thì cũng không có chình ảnh bị khác nhau (tức là nếu như không có đưa tướng tá thì cũng không tồn tại hiện tướng).

LƯỢC GIẢI

Đoạn này nói: Vô minch sinh ra 3 tướng mạo cực kỳ vi tế: Nghiệp, Chuyển với Hiện; bà tướng tá này sẽ không tránh vô minh.

1. Vì vô minch (bất giác) cho nên tâmđộng Tức là "Nghiệp". Đó là tướng mạo vi tế thiết bị nhứt, call là "Tướng nghiệp vô minh", cũng Điện thoại tư vấn là "Hoặc, Chuyển"; mặt Duy thức tôn Call là "Tự triệu chứng phần" của thức A lại domain authority.

Do "Hoặc" (vô minh) bắt buộc tạo thành "Nghiệp" (trung tâm động); vì có "nghiệp" bắt buộc buộc phải tchúng ta "trái khổ". Trái lại, nếu như giác ngộ ko thú vị (vô minh) thì ko sinh sản nghiệp (vọng động); không chế tạo ra nghiệp yêu cầu chẳng bao gồm trái khổ.

Tất cả quả khổ, không ko kể nhị món sinh tử: Phàm phu thì bị khổ "Phần đoạn sinh tử"; Tiểu thánh thì bị khổ "Biến dịch sinh tử". Song haimón quả khổ này, đông đảo vày "cồn niệm" Có nghĩa là nhắm tới trí Phật (ko vọng niệm thì chơn trung tâm hiện).

2. Vì trung khu động (ngiệp tướn) cho nên new có rành mạch. Đó là tướng tá vi tế thứ nhì, Hotline là "tướng tá năng kiến" (phần năng phân biệt), cũng điện thoại tư vấn là "Chuyển tướng"; bên Duy thức tôn Call là kiến phần của thức A lại da. Nếu vai trung phong không vọng rượu cồn, thì cũng ko do đâu nhưng vạc sanh ra minh bạch được. Nghĩa là: Nếu không có "nghiệp tướng"; thì cũng không tồn tại "đưa tướng"; hay nói cách khác: trường hợp không tồn tại "Tự hội chứng phần" thì cũng không tồn tại "Kiến phần".

3. Vì có chổ chính giữa năng rành mạch, buộc phải mớivọng hiển thị cảnh giới bị tách biệt. Đó là tướng mạo vi tế lắp thêm ba, Hotline là "Tướng cảnh giới" (phần bị phân biệt) cũng Điện thoại tư vấn lá "Hiện tướng"; bên Duy thức tôn call là "Tướng phần" của thức A lại da. Bởi tâm với cảnh không tách nhau, ví như lìa trung tâm năng phân minh thì không tồn tại chình ảnh giới bị minh bạch. Nghĩa là: rời "Chuyển tướng" thì không có "Hiện tướng"; tốt nói bí quyết khác: rời "Kiến phần" thì không có "Tướng phần".

Từ thể tánh chơn tâm, không tồn tại năng sở (bỉ, thử); tuy nhiên do mê yêu cầu vai trung phong cồn (nghiệp tướng) mà lại sanh ra có năng biệt lập (gửi tướng) cùng chình ảnh giới bị tách biệt (hiện tại tướng). Nếu giác chình ảnh giới bị biệt lập (hiện tướng). Nếu giác ngộ không mê, thì trung ương ko rượu cồn, ko sanh, với chình họa bị riêng biệt chẳng hiện.

Đoạn này xin lưu ý độc giả: Trong luận này nói "Do nghiệp tướng mạo sinh ra gửi tướng tá, do gửi tướng tá sanh ra hiện nay tướng". Nói như thế, là mang theo nghĩa "đối sánh tương quan, tương sanh" mà lại nói. Kỳ thật ba tướng mạo này, đôi khi sanh khởi; nghĩa là 1 trong pháp vừa hễ, thì toàn bộ pháp phần đông động, không hẳn bao gồm thiết bị lớp tuần từ những điều đó.

Tóm lại, tía tướng tá "Nghiệp tướng mạo, Chuyển tướng với Hiện tướng: này, ở những ghê khác, cũng hay Call là "Hoặc, Nghiệp với Khổ", tuyệt trong Duy thức hotline là "Tự triệu chứng phần, Kiến phần cùng Tướng phần của thức A lại da.

GIẢI DANH TỪ

Bất giác và vô minh: "Vô minh" là ko hữu hiệu, "Bất giác" là ko giác ngộ. Bởi vậy nên bất giác cũng Có nghĩa là vô minch.

Tướng nghiệp vô minh: Vô minch vọng động thành thử tướ`ng nghiệp, điện thoại tư vấn tắt là "Nghiệp tướng"; có nghĩa là "Tự triệu chứng phần" của thức A laidomain authority.

Tướng Năng kiến: Phần năng rành mạch, cũng hotline là "Chuyển tướng"; Có nghĩa là "Kiến phần" của thức A lại da.

Tướng chình họa giới: Chình họa giới bị rành mạch, cũng Hotline là "Hiện tướng"; có nghĩa là "Tướng phần" của thức A lại da.

Phần đoạn sinh tử:Sanh tử vị sự thay đổi. Như vị Tu đà hoàn, Khi hội chứng lên quả Tư đà hàm (sanh) thì xả vị Tu đà hoàn (tử); Lúc lên vị A mãng cầu hàm, thì bỏ quảTư đà hàm v.v...Thí nlỗi fan Lính, lúc lên Cai thì quăng quật Lính, lên Đội thì bò Cai v.v...