Alliance là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Alliance là gì

*
*
*

alliance
*

alliance /ə"laiəns/ danh từ sự liên minh, khối liên minch khối đồng minhto enterinto alliance with; lớn khung an alliance with: liên minch cùng với, Thành lập khối hận đồng minh với sự thông gia quan hệ nam nữ chúng ta hàng; sự thuộc thông thường một đặc điểm, sự cùng phổ biến những đức tính
Lĩnh vực: xây dựngliên đoànkhối hận đồng minhkân hận liên minhtariff alliance: khối liên minch thuế quansự liên minh
*

Xem thêm: Ung Thư Gan (Hcc) Và Ung Thư Thận ( Rcc Là Gì, Ung Thư Thận

*

*

alliance

Từ điển Collocation

alliance noun

ADJ. broad The organization is a broad alliance of many different groups. | gr& | cthua kém | powerful, svào | fragile, loose, uneasy a loose alliance of opposition groups The uneasy alliance between such different people just cannot last. | shifting the shifting alliances ahy vọng the various political groups | formal, informal | strategic, working | unholy an unholy alliance between the Fascists and the Communists | unlikely | temporary | global | defensive, military | electoral, political | class | marriage

VERB + ALLIANCE have sầu They have sầu alliances with other companies. | build (up), create, enter inkhổng lồ, forge, khung, make, strike up The government has tried to forge alliances with environmentalists. | cement To cement the alliance with Engl&, Charles married Margaret, sister of the English king. | break off They broke off the alliance with Sparta. | seek

PREP. in ~ with The government, in alliance with the army, has decided to ban all public meetings for a month. | ~ against old alliances against enemies that no longer exist | ~ between an alliance between Britain & France | ~ with an alliance with Germany

Từ điển WordNet


n.

a formal agreement establishing an association or alliance between nations or other groups to lớn achieve sầu a particular aim

English Synonym & Antonym Dictionary

alliancessyn.: agreement bargain contract pact treaty understanding

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÙNG CHUYÊN MỤC MỚI

  • Connect broadband connection là gì

  • Enter network credentials là gì

  • Hgu và sfu là gì

  • Rela có nghĩa là gì

  • x